Vad kan utbildningen leda till?

Masterprogrammet i Business & Design är både en påbyggnads- och en vidareutbildning, framförallt med fokus mot en profession, men det är också ett forskningsförberedande program. Du vidgar dina möjligheter att i olika sammanhang arbeta med till exempel produktutveckling, tjänstedesign, marknadsföring eller kommunikation.

För dig som redan är yrkesverksam designer, designköpare, marknadsförare, eller produktutvecklare är programmet eller delar av programmet en möjlighet till fortbildning av annat slag än vad korta seminarier och egna studier kan ge.

Med en examen från Business & Design, kommer du att erhållit kompetens för att kunna fungera som till exempel projektledare i förändringsprocesser där design integreras som en strategisk resurs i företaget. Du kommer också att utifrån din egen kompetensbas kunna medverka och samverka i kreativa processer där design är både ett viktigt verktyg och resultat. Du får ett bredare perspektiv på designens roll, villkor och möjligheter och större förutsättningar att ta tillvara och stärka designkompetensens betydelse på olika arenor, som egenföretagare eller som anställd inom företag och andra organisationer. Du kan också efter examen till exempel vara med och leda ett utvecklingsarbete för framtida utmaningar inom innovationsprocesser samt samhälleliga och organisatoriska förändringsprocesser.