Examen

Efter avslutad utbildning, det vill säga 120 högskolepoäng inklusive ett examensprojekt omfattande 30 högskolepoäng, har du möjlighet att ta ut en Konstnärlig masterexamen i Design med iriktning mot barnkultur

Examensutställningar

 

Bilden är hämtad från Möbelmässan i Stockholm 2010.