Förkunskapskrav & urval

Design

Child Culture Design avancerad nivå

Förkunskapskrav

Förkunskapskravet till masterprogrammet i Child Culture Design är kandidatexamen i design eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Urvalet baseras på inskickat arbetsprov.

Bilden hämtad från Patree Arthayukts portfolio