Undervisningsform

Child Culture Design är en utbildning uppbyggd runt brukarperspektivet. Genom studier av slutbrukaren bygger vi kunskap om deras förutsättningar och fokuserar på tillämpning av dessa i designprojekt. Det påverkar också undervisningsformen.

Vi ser runt om oss ett växande behov av ett mer gränsöverskridande förhållningssätt inom design. Samarbete och samverkan över ämnes- och kompetensgränser är nödvändigt för att möta framtida utmaningar. Därför har HDK skapat designutbildningar utan traditionella fackgränser, vilket gör dem unika i Skandinavien.

Under utbildningen samarbetar du med studiekamrater som har olika designinriktningar som till exempel grafisk design, produktdesign, industridesign och inredningsarkitektur. I vissa projekt arbetar du i designteam med dina studiekamrater, i andra med egenformulerade projekt. Under din studietid fördjupar du på detta sätt förståelsen för hela designfältet och får ett brett kontaktnät.

Child Culture Design är ett program på avancerad nivå. Undervisningen bedrivs mestadels i projektform, i grupp eller enskilt. Under projektstudierna får du stöd och handledning av lärare och tekniker med kompetenser inom olika specialområden. Externa aktörer bidrar med specialistkompetens på till exempel området barns utveckling och lek.


De självständiga projekten varvas med gemensamma workshops, seminarier och föreläsningar inom aktuella områden som exempelvis lekteori, vetenskapsteori, forskningsmetodik, kunskap om designprocessen och presentationstekniker.

Som student på Child Culture Design har du möjligheter att påverka innehåll och inriktning i din utbildning. Vi lägger stor vikt vid ditt eget lärande och att du är mogen för en fri undervisningsform.

Du har tillgång till välutrustade datasalar, verkstäder, ateljéer och bibliotek.

Undervisningen bedrivs på engelska. Individuell handledning ges på svenska och/eller engelska.

Textansvarig: Carl-Johan Skogh

Bilden är hämtad från Sara Stibers portfolio.