Vad kan utbildningen leda till?

Child Culture Design är en yrkes- och forskningsförberedande utbildning. Efter utbildningen har du, utöver möjligheten att arbeta med ditt intresseområde inom design, möjlighet att arbeta som designer med lek, barnkultur och barns perspektiv som specialistkompetens.

Du får med andra ord en utbildning som ger dig en bred gestaltningskompetens och samtidigt en tematisk specialkompetens.

Inom designfältet kan du arbeta med traditionella områden som produkt- och industridesign, inredningsarkitektur eller grafisk design. HDKs gränsöverskridande utbildning ger dig också möjligheten att skapa din egen väg utanför de traditionella yrkesrollerna.

Du får en god inblick i de olika kompetenser och de frågor som gör ämnet så stort, spännande och utmanande. Detta ger dig ett bredare perspektiv på designämnet och en fördel på en allt mer komplex arbetsmarknad, där behovet av flexibilitet och förmåga att se helheter efterfrågas. Som designer med specialutbildning i barnkultur blir du unik på arbetsmarknaden.

En masterexamen i design ger dig också behörighet att söka vidare till forskarutbildning.

Textansvarig: Carl-Johan Skogh

Bilden hämtad från Pontus Erikssons portfolio.