Design avancerad nivå

HDK har en lång tradition av konstnärliga utbildningar som bidragit till att svensk design blivit världsberömd. HDK har idag också en samtida och nytänkande designforskning som bygger vidare på Sveriges framgångsrika engagemang för social välfärd. På denna grund har vi byggt vårt internationella designprogram på avancerad nivå.

Programmets huvudsakliga syfte är att du ska fördjupa din kreativa och konstnärliga förmåga att finna och visualisera designlösningar i komplexa och utmanande sammanhang, där sociala hänsyn spelar stor roll. Kärnan i studierna är de praktiska projekten, ofta av utforskande och experimentell karaktär.

Som student på programmet är du del av en gemensam och kontinuerlig diskussion med andra studenter, lärare och forskare som kritiskt undersöker hur design skapar mening och tolkas av människor. Vi utforskar också nya idéer om designerns roll och hur design kan bidra till ett framtida hållbart samhälle. Du kommer att få engagera dig i aktuella frågor genom offentliga utställningsprojekt och du kommer att möta externa samarbetspartners i både projekt och undervisning.

Programmet ser på design ur ett helhetsperspektiv och välkomnar studenter med bakgrund från många olika designområden, t.ex. produktdesign, industridesign, grafisk design och inredningsarkitektur.

Programmet är internationellt och undervisningen sker på engelska.

 

Textansvarig: Jonas Fridén

Utbildningsplan Design MasterLadda ner