Examen

Efter avslutad utbildning, det vill säga 120 högskolepoäng inklusive ett examensprojekt omfattande 30 högskolepoäng, kan du ta ut en konstnärlig masterexamen i design.

Examensutställningar

Bilden är hämtad från Niclas Anderssons examensarbete 2011.