Innehåll

Termin 1
Den första terminen startar med en introduktionskurs (15 hp) som behandlar den viktigaste pedagogiska formen vi arbetar med – det egna individuella projektet. Du får börja bekanta dig med att själv identifiera och formulera ditt projekt, hur du redovisar process och resultat och hur vi arbetar med reflektionen som en metod i lärandet.
Den andra kursen (15 hp) handlar om att arbeta med verklighetsnära visionära projekt i ett större sammanhang och kommunicera idéer genom visualiseringar. I denna kurs ingår också ett projekt i samarbete med andra studenter.

Kursplaner termin 1:

Introduktionskurs Design, 15 HP

Budskap och gestaltning, 15 HP

Termin 2
Den andra terminen börjar med en kurs (7,5 hp) som fortsätter på temat kommunicera budskap och undersöker utställningen som medium för kommunikation genom design. Kursen därefter (15 hp) fokuserar på att du ska fördjupa dig i ditt intresseområde och utveckla ditt konstnärliga arbetssätt i ett eget långt projekt. Vi arbetar utifrån en verklig situation som ett gemensamt ramverk för projekten. Workshops och reflektionsövningar över vad kreativitet är ingår i kursen. I sista kursen för terminen (7,5 hp) undersöker vi både teoretiskt och praktiskt hur designern kan verka i sociala förändringsprocesser.

Kursplaner termin 2:

Budskap och kontext, 7,5 HP

Fördjupad designprocess, 15 HP

Social intervention, 7,5 HP


Termin 3
Tredje terminen innehåller en lång kurs (22,5 hp) som återigen fokuserar på den egna fördjupningen i två långa projekt, det ena ett utforskande och experimentellt projekt, det andra ett målinriktat designprojekt. Kursen innehåller teoretiska litteraturstudier och också en längre uppgift där du ska skriva en essä. Sist på terminen kommer en kurs (7,5 hp) som handlar om metoder att söka sig fram till en idé för examensprojektet.

Kursplaner termin 3:

Gestaltning och meningsskapande i praktiken, 22,5 HP

Förberedelse inför examensprojekt, 7,5 HP

Termin 4
Hela terminen är en lång kurs som innehåller det mest avancerade egna projektet under kursen, det s.k. examensprojektet. Du formulerar, planerar och genomför på egen hand ett praktisk konstnärligt projekt. Dokumentation av projektet och dina reflektioner sammanställs i slutet av kursen till ett projektdokument. Terminen och dina två års studier på HDK avslutas med en examensutställning där du visar upp resultatet av ditt projekt.

Kursplan termin 4:

Examensprojektkurs för Konstnärlig masterexamen i Design, 30 HP

Textansvarig: Eva Engstrand

Bilden är hämtade från Suthipa Kamyams examensarbete 2011.