Undervisningsform

Praktiska projekt utgör den huvudsakliga uppgiften i nästan alla kurser. Vi uppmuntrar nyfikenhet och nytänkande i både projektidé och arbetssätt.

Vissa projekt formulerar du själv, andra är definierade utifrån ett givet tema. Andra uppgifter löper ofta parallellt med projekten och kan innehålla litteraturläsning, skriftliga uppgifter, presentationer och diskussionsuppgifter.

Undervisning ges i form av lektioner, seminarier, individuell handledning, grupphandledning, workshops och studiebesök. All undervisning sker på engelska. I individuella handledningssamtal kan språket vara svenska.

Som student vid HDK får du studera i en välkomnande och inspirerande miljö. Våra lärare, som är specialiserade i olika design- och konstområden, vägleder och stödjer din utveckling. Du får tillgång till välutrustade verkstäder med specialiserade tekniker till din hjälp. Du får en egen arbetsplats i en av skolans ateljéer och du har universitetets Konstbibliotek nära till hands inom skolans väggar.

Textansvarig: Eva Engstrand

Bilden är ett arbete av Linda Wännström