Examen

Efter avslutad utbildning, det vill säga 180 högskolepoäng inklusive examensprojekt omfattande 15 högskolepoäng, kan du ta ut en konstnärlig kandidatexamen i design (Degree of Bachelor of Arts in Design).

Bilden är hämtad från Love Hulténs portfolio.