Förkunskapskrav & urval

Förkunskapskrav

Förkunskapskravet till kandidatprogrammet i design är grundläggande behörighet.
Läs mer om vad grundläggande behörighet är.

Urval

Urvalet av sökande baseras på arbetsprov och intervju.

Varje år antas cirka 35-40 studenter. 


Bilden är hämtad från Ellen Alströms portfolio