Arbetsprov

ANVISNINGAR FÖR ARBETSPROV 2017

Konstnärligt kandidatprogram i Design
- start höstterminen 2017

För att din ansökan ska vara komplett krävs både anmälan och arbetsprov. Viktig information om hur du anmäler dig och hur antagningsprocessen går till finner du här.

Arbetsprovet laddas upp i DAP, www.dap.hdk.gu.se.
Du skapar ditt arbetsprov i valfritt program, och sparar/konverterar det till formatet PDF.
Namnge PDF-dokumentet med ditt namn och efternamn. PDF-dokumentet laddas upp i DAP i en mediaslide.
Obs: Om du vill använda en film som en del av ditt material ska du ladda upp den i en separat mediaslide.

 

Din portfolio ska innehålla:


Del 1a: Designuppgift, 2 sidor
Hur kan design hjälpa till att skapa gemenskap mellan människor?
Svara på frågan genom att gestalta ditt förslag på valfritt sätt, t.ex. analog eller digital bild eller fotografi av något tredimensionellt. På dessa sidor är det bra om du undviker text. Om du ändå behöver lägga till någon text skall det vara kortfattat.
 

Del 1b: Förklarande text, 1 sida
Denna text är till för att vi bättre skall förstå ditt förslag. Vi värderar inte texten språkligt. Texten skall inte vara längre än en A4 och omfatta följande två punkter:

  • Hur kom du fram till ditt förslag?
  • Beskriv och motivera din lösning

Designuppgiften bedöms på följande kriterier: (skala 1-10 på varje punkt)

  • Lösning
  • Formgivning
  • Presentation

Med lösning menar vi ditt förslag, formgivningen är hur du gestaltar och designar det, och presentationen är hur du visar och kommunicerar det.
 

Del 2: Portfolio, 4 sidor
I denna del skall du visa valfria egna arbeten som du tycker representerar ditt kreativa arbete. Använd valfria media t.ex. analog eller digital bild eller fotografi av något tredimensionellt. Du kan visa artefakter, bilder, projekt eller något annat – många arbeten eller få.

Portfolion bedöms genom en samlad helhetsbedömning (skala 1-10). Här ser vi på form och färg, presentation och idéer.
 

Del 3: Tidigare utbildning, 1 sida
Här skall du endast uppge utbildningar du tidigare gått på. Att ha gått en förberedande konstnärlig utbildning är meriterande men inte ett krav.