Undervisningsform

Delkurserna/projekten är utbildningsprogrammets byggstenar. De kan ha olika längd, ofta fyra-fem veckor, men även kortare projekt på en vecka förekommer.

Utbildningen bygger i hög grad på praktiska övningar, i grupp såväl som individuella. Flera av de större projekten och kurserna har arbetslivsanknytning genom samarbete med externa parter. Teoretiska moment i form av föreläsningar, litteraturstudier och skrivande förekommer och är ofta integrerade i praktiska kurser. HDK står för undervisning, handledning, kritik och stimulerande utmaningar, men drivkraften måste vara din egen.

En kurs som resulterar i en designlösning kan läggas upp på följande vis: Kursen inleds med föredrag, lektioner och studiebesök som följs av enskild eller gruppvis informationsinsamling och analyser. Efter skapande av denna bas av fakta och inspiration startar det egentliga designarbetet, i grupp eller enskilt. Designarbetet består ofta av innovationsarbete, skissande, koncept- och detaljdesignarbete samt arbete med visualisering och presentation. Kursen avslutas med redovisning, diskussion och utvärdering. Under hela projektet erbjuds handledning och dialog.

Textansvarig Kalle Klockars

Bilden är hämtade från Maria Lagneryds portfolio