Fristående kurser

Fristående kurser

Löpande under året har vi möjlighet att erbjuda kortare eller längre fristående kurser. Kurserna som vi erbjuder är oftast inom ett specifikt och avgränsat område. De kan ges under sommaren eller under terminerna, på kvällstid eller dagtid.

Ansökningsperioder för fristående kurser finner du här.


Kurser våren 2016

Anmälningsperioden för fristående kurser som ges våren 2016 är 15 september till 15 oktober 2015. Följande kurser planerar att ges:

Konsthantverk och design
FKGABB Att bilderboksberätta
FKAFD1 Fotodokumentation för konstnärer 1 Kursen startar ej VT16
BVKGA1 Gestaltande animation 15 hp
HDKGBL Göteborgs Lustgårdar
SBTTT5, SBTTT6, SBTTT7 Hantverk och formgivning 2 (med inriktnign textil, trä eller metall), ges på HDK vid Steneby
FKAKG1 Konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet
EKKH10 Konsthantverk 1, individuell fördjupning
EKKH20 Konsthantverk 2, individuell fördjupning Kursen startar ej VT16

Slöjd
Fristående kurser inom ämnesområdet slöjd finner du här.

Bild
Fristående kurser inom ämnesområdet bild finner du här.
 


Kurser hösten 2015

Följande kurser ges hösten 2015.

Konsthantverk och design
Att utveckla forskning inom det konstnärliga fältet 1
Bilderböcker för barn
Bilderboken och omvärlden
Format, gränssnitt situation
Form som värdeskapare
Grön gestaltning i stadsmiljö
Hantverk och formgivning med inriktning trä, textil eller metall (ges på HDK vid Steneby)
Konsthantverk 1, individuell fördjupning
Kritiska utställningsstudier, Critical Exhibition studies stängd för anmälan
Skrivandet som konstnärligt verktyg

Slöjd
Fristående kurser inom ämnesområdet slöjd finner du här.

Bild
Fristående kurser inom ämnesområdet bild finner du här.


Kurser sommaren 2015

Följande kurser gavs sommaren 2015.

Gips – Fresh start
Materialets språklighet (Textil i rum)
Infattning och sammanfogning inom smyckekonst
Fördjupade designstudier
Spelets regler
Fördjupade projektstudier inom materialområdet textil, metall och trä (HDK vid Steneby)
Experimentell naturlig färgning (HDK vid Steneby)


 

OBS! Flera av kurserna kräver att du lämnar in arbetsprover eller motivationsbrev så läs anvisningarna noga.

Kurserna ges under förutsättning att resurser finns samt att antalet sökande inte blir för lågt.

Studieavgift

Medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz betalar ingen studieavgifter. Medborgare från övriga länder betalar en studieavgift.
Är du osäker på om du behöver betala, läs mer om studieavgifter.

Frågor om våra fristående kurser?

Kontakta Linda Holmer.