Fristående kurser

Fristående kurser

Löpande under året har vi möjlighet att erbjuda kortare eller längre fristående kurser. Kurserna som vi erbjuder är oftast inom ett specifikt och avgränsat område. De kan ges under sommaren eller under terminerna, på kvällstid eller dagtid.

Ansökningsperioder för fristående kurser finner du här.


Kurser hösten 2014

Ansökningsperioden för höstens kurser är 17 mars till 15 april. För besked om antagning se antagning.se.

På HDK i Göteborg ges följande kurser i höst

Konsthantverk
Skrivandet som konstnärligt verktyg, 7,5 hp
Konsthantverk 1, individuell fördjupning, 30 hp

Design
Form som värdeskapare 15 hp
Fördjupat individuellt utforskande designprojekt, 15 hp
Bilderböcker för barn, 30 hp
Spelplats - scenografi för en specifik berättelse, 15 hp
Kritiska utställningsstudier, 15 hp

Visuell och materiell kultur (slöjd- och bildlärarutbildningar)
Atelierista - utbildning, Bildpedagog i förskola och skola, kurs 1, 7,5 hp
Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling – 7,5 hp
Bild och visuell kultur Master 3, Konst- och bildteori, 7,5 hp
Bild och visuell kultur Master 4, Samtidskonst, 7,5 hp
Gestaltande fotografi med inriktning mot pedagogik 15 hp
Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan, 15 hp Kursen är öppen för sen anmälan
Slöjd 3 för lärare åk 7-9, 15 Hp
Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet 45 hp
Bild för lärare åk 1 - 3 (1-30 hp) Ingår i lärarlyftet 30 hp Kursen är öppen för sen anmälan
Bild för lärare åk 4 - 6 (1-30 hp) Ingår i Lärarlyftet 30 hp Kursen är öppen för sen anmälan
Bild för lärare åk 7 - 9 (31-45 hp) Ingår i Lärarlyftet 15 hp Kursen är öppen för sen anmälan
Bild för lärare åk 7 - 9 (45 hp) Ingår i lärarlyftet 45 hp Kursen är öppen för sen anmälan
Bild för lärare i gymnasieskolan (61-90 hp) Ingår i lärarlyftet 30 hp

På HDK vid Steneby ges följande kurser i höst
Hantverk och formgivning med inriktning trä, textil eller metall, 30 hp.


 
Kurser sommaren 2014

Ansökningsperioden för sommarens fristående kurser är avslutad!
Antagningsbesked ges via antagning.se i början av maj.
Kurserna som ges finner du i dokument till höger på sidan.

Vilka kurser som ges våren 2014 hittar du i dokument till höger här på sidan.


OBS! Flera av kurserna kräver att du lämnar in arbetsprover eller motivationsbrev så läs anvisningarna noga.

Kurserna ges under förutsättning att resurser finns samt att antalet sökande inte blir för lågt.

Studieavgift
Medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz betalar ingen studieavgifter. Medborgare från övriga länder betalar en studieavgift.
Är du osäker på om du behöver betala, läs mer om studieavgifter.

Har du frågor om våra fristående kurser kontakta Linda Holmer.

Fristående kurser vårterminen 2014Ladda ner
Fristående kurser sommarterminen 2014Ladda ner