Fristående kurser

Fristående kurser

Löpande under året har vi möjlighet att erbjuda kortare eller längre fristående kurser. Kurserna som vi erbjuder är oftast inom ett specifikt och avgränsat område. De kan ges under sommaren eller under terminerna, på kvällstid eller dagtid.

Ansökningsperioder för fristående kurser finner du här.
 


Kurser våren 2015

Anmälningsperioden för vårens kurser är
15 september till 15 oktober.

Kurserna som planerar att ges publiceras på denna sida senast den 15 september.
 Till höger finner du kurser som ges hösten 2014 (dessa kurser är ej öppna för sen anmälan), samt information om vilka kurser som gavs våren och sommaren 2014.
 


 
OBS! Flera av kurserna kräver att du lämnar in arbetsprover eller motivationsbrev så läs anvisningarna noga.

Kurserna ges under förutsättning att resurser finns samt att antalet sökande inte blir för lågt.

Studieavgift
Medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz betalar ingen studieavgifter. Medborgare från övriga länder betalar en studieavgift.
Är du osäker på om du behöver betala, läs mer om studieavgifter.

Har du frågor om våra fristående kurser kontakta Linda Holmer.

Fristående kurser vårterminen 2014Ladda ner
Fristående kurser sommarterminen 2014Ladda ner
Fristående kurser höstterminen 2014Ladda ner