Fristående kurser

Fristående kurser

Löpande under året har vi möjlighet att erbjuda kortare eller längre fristående kurser. Kurserna som vi erbjuder är oftast inom ett specifikt och avgränsat område. De kan ges under sommaren eller under terminerna, på kvällstid eller dagtid.

Ansökningsperioder för fristående kurser finner du här.

Kurser våren 2017

Anmälningsperioden för vårens fristående kurser är 15/9-15/10. Nedan kurser planerar att ges. Du kan frisöka på kursens namn om du är nyfiken på att läsa om hur kurserna varit upplagda tidigare år. Länkar till kurserna som ges våren 2017 finns på denna sida senast den 15/9. Varmt välkommen!

Bild och berättande
Konsthantverk 1, individuell fördjupning
Konsthantverk 2, individuell fördjupning
Konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet
Hantverk och formgivning med inriktning textil, trä eller metall I och 2. (Steneby)
Introduktion till forskning inom det konstnärliga fältet
Rhinoceros
Rhinoceros påbyggnad
Introduktion till interaktionsdesign
Spelplats – scenografi för en specifik berättelse
Fördjupat individuellt utforskande projekt
 

Kurser hösten 2016.

Följande kurser ges hösten 2016.
Anmälningsperiod 15/3–15/4. Kurserna är ej öppna för sen anmälan.

Konsthantverk och design
HDKACS Adobe Creative Suite
FKGBFB Bilderböcker för barn
FKGFIS Format gränssnitt situation
GDUEGN Grön gestaltning i stadsmiljö
FKIKF1 Introduktion till forskning inom det konstnärliga fältet I
FKIKF2 Introduktion till forskning inom det konstnärliga fältet II
EKKH10 Konsthantverk 1, individuell fördjupning
FKATSU Rum för utelek
FKGSCP Screentryck i storformat
FKGSOV Skiss & visualisering
FKGSKR Skrivandet som konstnärligt verktyg
KMP210 Spel och speldesign som konstnärligt uttryck Kursen ges på HSM i samarbete med HDK.
Hantverk och formgivning med inriktning textil, metall eller trä (kurserna ges på HDK vid Steneby)

Slöjd
Fristående kurser inom ämnesområdet slöjd finner du här.

Bild
Fristående kurser inom ämnesområdet bild finner du här.

 

Kurser sommaren 2016

Följande kurser gavs sommaren 2016.

Bilden i Ytan
Materialets språklighet
Fördjupade designstudier
Experimentell naturlig färgning (HDK vid Steneby)

 


 

OBS! Flera av kurserna kräver att du lämnar in arbetsprover eller motivationsbrev så läs anvisningarna noga.

Kurserna ges under förutsättning att resurser finns samt att antalet sökande inte blir för lågt.

Studieavgift

Medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz betalar ingen studieavgifter. Medborgare från övriga länder betalar en studieavgift.
Är du osäker på om du behöver betala, läs mer om studieavgifter.

Frågor om våra fristående kurser?

Kontakta Linda Holmer.