Fristående kurser

Fristående kurser

Löpande under året har vi möjlighet att erbjuda kortare eller längre fristående kurser. Kurserna som vi erbjuder är oftast inom ett specifikt och avgränsat område. De kan ges under sommaren eller under terminerna, på kvällstid eller dagtid. Ansökningsperioder för fristående kurser finner du här.

Fristående kurser våren 2018

Anmälningsperioden för kurser som ges våren 2018 är 15 september till 16 oktober. Följande kurser planerar att ges våren 2018 (ytterligare kurser samt information om anmälan publiceras i samband med att anmälan öppnar).

Adobe CS påbyggnad
Bild och berättande
Design och kulturarv
Hantverk och formgivning med inriktning textil
Hantverk och formgivning med inriktning textil 2
Hantverk och formgivning med inriktning trä
Hantverk och formgivning med inriktning trä 2
Hantverk och formgivning med inriktning metall
Hantverk och formgivning med inriktning metall 2
Introduktion till forskning inom det konstnärliga fältet 2

Bildlärarutbildningen
Atelierista - utbildning, Bildpedagog i förskola och skola, kurs II. 7,5 hp
Gestaltande animation 15 hp
Bild och visuell kultur 3, Konst- och bildteori, 7,5 hp
Bild och visuell kultur 4, Samtidskonst, 7,5 hp

Slöjdlärarutbildningen

Slöjd 1 för lärare åk 7-9, 15 hp
Slöjd 2 för lärare åk 7-9, 15 hp
Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan, 15 hp
Slöjdämnet och digitala verktyg, 7,5 hp
Slöjden i samhället 7,5 hp

 

 

Fristående kurser 2017

Anmälningsperioden för kurser som ges 2017 är över. Är du nyfiken på utbudet kan du läsa om kurserna här.
Vårkurser 2017
Sommarkurser 2017
Höstkurser2017


 

OBS! Flera av kurserna kräver att du lämnar in arbetsprover eller motivationsbrev så läs anvisningarna noga.

Kurserna ges under förutsättning att resurser finns samt att antalet sökande inte blir för lågt.

Studieavgift

Medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz betalar ingen studieavgifter. Medborgare från övriga länder betalar en studieavgift.
Är du osäker på om du behöver betala, läs mer om studieavgifter.

Frågor om våra fristående kurser?

Vid innehållsspecifika frågor finns oftast en kursansvarigs mejladress (om du klickar på respektive kursnamn ovan). För generella frågor rörande fristående kurser kontakta Linda Holmer.