Fristående kurser

Fristående kurser

Löpande under året har vi möjlighet att erbjuda kortare eller längre fristående kurser. Kurserna som vi erbjuder är oftast inom ett specifikt och avgränsat område. De kan ges under sommaren eller under terminerna, på kvällstid eller dagtid.

Ansökningsperioder för fristående kurser finner du här.
 


Kurser våren 2015

Följande kurser ges våren 2015. Anmälningsperioden för vårens kurser är 15 september till 15 oktober.

Art around the corner
Bild och berättande
Fotodokumentation för konstnärer, steg 2
Gestaltande animation 15 hp
Hantverk och formgivning med inriktning textil, trä eller metall
(Kursen ges på HDK vid Steneby)
Introduktion till interaktionsdesign
Konsthantverk 2, individuell fördjupning
Konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet
Konstnärliga metoder i ett organisatoriskt sammanhang
Portfolio Studio – Design, trend diskurs
Skiss och visualisering
Vad gör du nu? 7,5 hp

Ovanstående kurser är nu stängda för anmälan. Ett par av nedanstående kurser inom bild och visuell kultur och slöjd och materiell kultur är öppna för sen anmälan. För information om anmälan klicka på respektive länk nedan.

Kurser inom bild och visuell kultur
Atelierista-utbildning - Bildpedagog i förskola och skola 7,5
Gestaltande animation 15 hp

Vad gör du nu? 7,5 hp

Bild och visuell kultur, Visuell kommunikation och samhälle 1, Teori, 7,5 hp
Bild och visuell kultur, Visuell kommunikation och samhälle 2, Gestaltning, 7,5 hp

LLBD00 Bild för lärare åk 1 - 3 (1-30 hp) Ingår i Lärarlyftet, 30 hp
LLBD20 Bild för lärare åk 4 - 6 (1-30 hp) Ingår i Lärarlyftet, 30 hp

LLBD40 Bild för lärare åk 7 - 9 (31-45 hp) Ingår i Lärarlyftet, 15 hp

L9BD10 Bild 1 för lärare åk 7 - 9, 15 hp
L9BD20 Bild 2 för lärare åk 7 - 9, 15 hp
LGBD10 Bild 1 för gymnasielärare, 15 hp
LGBD20 Bild 2 för gymnasielärare, 15 hp

Kurser inom slöjd och materiell kultur
Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i Lärarlyftet, 45 hp
Slöjd 1 för lärare åk 7-9, 15 hp
Slöjd 2 för lärare åk 7-9, 15 hp

Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan 15 hp
 Till höger finner du kurser som ges hösten 2014 (dessa kurser är ej öppna för sen anmälan), samt information om vilka kurser som gavs sommaren 2014.
 


 

OBS! Flera av kurserna kräver att du lämnar in arbetsprover eller motivationsbrev så läs anvisningarna noga.

Kurserna ges under förutsättning att resurser finns samt att antalet sökande inte blir för lågt.


Studieavgift

Medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz betalar ingen studieavgifter. Medborgare från övriga länder betalar en studieavgift.
Är du osäker på om du behöver betala, läs mer om studieavgifter.

Frågor om våra fristående kurser?

Kontakta Linda Holmer.

Fristående kurser sommarterminen 2014Ladda ner
Fristående kurser höstterminen 2014Ladda ner