Fristående kurser

Fristående kurser

Löpande under året har vi möjlighet att erbjuda kortare eller längre fristående kurser. Kurserna som vi erbjuder är oftast inom ett specifikt och avgränsat område. De kan ges under sommaren eller under terminerna, på kvällstid eller dagtid.

Ansökningsperioder för fristående kurser finner du här.

Kurser sommaren 2017

Anmälningsperioden för sommarens kurser är 22/2 till 15/3 2017. Följande kurser planerar att ges:

Vedbränning
Infattning och sammanfogning

Kurser hösten 2017

Anmälningsperioden för höstens kurser är 15/3 till 18/4 2017. Följande kurser planerar att ges. Mer information om kurserna publiceras senast i samband med att anmälan öppnar den 15/3 2017.

Bilderböcker för barn*
Bilderboken och omvärlden*
Design – Politik
Hantverk och formgivning med inriktning textil, metall, trä*
Introduktion till forskning inom det konstnärliga fältet I*
Skrivandet som konstnärligt verktyg*
Äta – mat, materialitet och design
*här finner du information om förra årets kurs

Kurser våren 2017

Kurser som ges våren 2017 finner du här.

 


 

OBS! Flera av kurserna kräver att du lämnar in arbetsprover eller motivationsbrev så läs anvisningarna noga.

Kurserna ges under förutsättning att resurser finns samt att antalet sökande inte blir för lågt.

Studieavgift

Medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz betalar ingen studieavgifter. Medborgare från övriga länder betalar en studieavgift.
Är du osäker på om du behöver betala, läs mer om studieavgifter.

Frågor om våra fristående kurser?

Vid innehållsspecifika frågor finns oftast en kursansvarigs mejladress (om du klickar på respektive kursnamn ovan). För generella frågor rörande fristående kurser kontakta Linda Holmer.