Fristående kurser

Fristående kurser

Löpande under året har vi möjlighet att erbjuda kortare eller längre fristående kurser. Kurserna som vi erbjuder är oftast inom ett specifikt och avgränsat område. De kan ges under sommaren eller under terminerna, på kvällstid eller dagtid.

Ansökningsperioder för fristående kurser finner du här.


Kurser hösten 2016.

Följande kurser planeras att ges hösten 2016.
Anmälningsperiod 15/3–15/4.

Kursen Rum för utelek och kursen Grön gestaltning i stadsmiljö är öppna för sen anmälan.
GDUEGN Grön gestaltning i stadsmiljö
FKATSU Rum för utelek

Konsthantverk och design
HDKACS Adobe Creative Suite
FKGBFB Bilderböcker för barn
FKGFIS Format gränssnitt situation
GDUEGN Grön gestaltning i stadsmiljö
FKIKF1 Introduktion till forskning inom det konstnärliga fältet I
FKIKF2 Introduktion till forskning inom det konstnärliga fältet II
EKKH10 Konsthantverk 1, individuell fördjupning
FKATSU Rum för utelek
FKGSCP Screentryck i storformat
FKGSOV Skiss & visualisering
FKGSKR Skrivandet som konstnärligt verktyg
KMP210 Spel och speldesign som konstnärligt uttryck Kursen ges på HSM i samarbete med HDK.
Hantverk och formgivning med inriktning textil, metall eller trä (kurserna ges på HDK vid Steneby)

 

Slöjd
Fristående kurser inom ämnesområdet slöjd finner du här.

Bild
Fristående kurser inom ämnesområdet bild finner du här.


Kurser sommaren 2016.

Följande kurser planeras att ges sommaren 2016.
Anmälningsperioden var melan den 22 februari och den 15 mars 2016. 

Kurserna är ej öppna för sen anmälan.

Bilden i Ytan
Materialets språklighet
Fördjupade designstudier
Experimentell naturlig färgning (HDK vid Steneby)


Kurser våren 2016

Följande kurser ges våren 2016. Kurserna är ej öppna för sen anmälan.

Konsthantverk och design
FKGABB Att bilderboksberätta
BVKGA1 Gestaltande animation 15 hp
HDKGBL Göteborgs Lustgårdar
SBTTT5, SBTTT6, SBTTT7 Hantverk och formgivning 2 (med inriktnign textil, trä eller metall), ges på HDK vid Steneby
EKKH10 Konsthantverk 1, individuell fördjupning

Slöjd
Fristående kurser inom ämnesområdet slöjd finner du här.

Bild
Fristående kurser inom ämnesområdet bild finner du här.


 

OBS! Flera av kurserna kräver att du lämnar in arbetsprover eller motivationsbrev så läs anvisningarna noga.

Kurserna ges under förutsättning att resurser finns samt att antalet sökande inte blir för lågt.

Studieavgift

Medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz betalar ingen studieavgifter. Medborgare från övriga länder betalar en studieavgift.
Är du osäker på om du behöver betala, läs mer om studieavgifter.

Frågor om våra fristående kurser?

Kontakta Linda Holmer.