Möbeldesign inriktning Trä grundnivå

Konsthantverk och design vid Steneby

Möbeldesign inriktning Trä grundnivå

Utbildningen i möbeldesign inriktning trä riktar sig till dig som vill arbeta med möbler utifrån ett utforskande och konceptuellt förhållningssätt till material, innovation och hållbar utveckling i såväl små som stora sammanhang.

På programmet får du möjlighet att undersöka materialet trä, och hur det samspelar med möbeln, rummet och med våra sinnen. Begreppen material, kropp och rum är centrala för hela HDK vid Steneby.

I den unika studiemiljön, omgiven av skog och sjöar, arbetar studenterna vid både skissbord och hyvelbänk. Som student har du också ständig närhet till verkstad och material. Fokus under utbildningen är att lösa konstnärliga och materialrelaterade problem med hänsyn till omvärld och mänskliga behov. Som student har du tillgång till trämaterial som växt i regionen och som torkas i avdelningens virkestork. Verkstaden är välutrustad och rymmer alla de maskiner som krävs för en samtida möbelproduktion. Du har också tillgång till en lasergravyrmaskin samt en fem-axlig CNC.

Studieresor och besök på mässor, hos företag i branschen och på designkontor görs också kontinuerligt under utbildningen. Workshops, gästlärare och tematiska projekt ger dig ytterligare inspiration och fördjupade perspektiv.
 

OM UTBILDNINGEN

Under de tre åren som utbildningen omfattar, utvecklar du genom projektbaserade kurser ett eget förhållningssätt till möbeldesign. Grundläggande kunskap i material, teknik och designmetodik lägger grunden för att utveckla ett självständigt arbetssätt och ett kritiskt tänkande inom möbeldesign. Kurser i visuell gestaltning, kommunikation, teori och historia sker tillsammans med studenter på de andra konstnärliga kandidatprogrammen på HDK vid Steneby.

Programmet är en del av den internationella miljön på HDK vid Steneby. En stor del av undervisningen sker på engelska, till exempel föreläsningar och handledning.  Om du är svenskspråkig kan du, om du vill, utföra många moment på svenska. Alla texter kan skrivas på svenska. Ansökan görs på svenska eller engelska.

INNEHÅLL

Det första året är grundläggande och inriktas till stor del på fördjupade kunskaper i teknik, material och designprocesser. Året innefattar bland annat övningsuppgifter som ökar kunskapen i skiss, hantverk och tillverkning. Du får även träna på processen vid produktutveckling – från skiss och skalmodell via mock-ups och cad till färdig produkt på en hög teknisk nivå.

Under andra året betonas medvetenheten om relationen till omvärld, samtid och historia. Du får en orientering i pågående diskussioner inom konsthantverk, design, konst och offentlig gestaltning och tränas i att utveckla produkter eller möbler för speciella miljöer och mot företag.

Under det tredje året fördjupas övningarna i metodik, gestaltning och kommunikation. Du har möjlighet att göra utbyte med en annan skola genom vårt internationella nätverk. En praktikperiod ger förutsättningar att knyta kontakter med tillverkare och designkontor. Vårterminen avslutas med ett examensarbete där du får möjlighet till fördjupning och genomföra ett undersökande designarbete i möbeldesign med inriktning trä.
 

ARBETSOMRÅDEN/FORTSATTA STUDIER

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta på ett designkontor eller i egen verksamhet. Utbildningen förbereder dig även för fortsatta studier på avancerad nivå.
 

EXAMEN

Konstnärlig kandidatexamen i design i möbeldesign inriktning trä.


Verk av Petter Olsson (alumn). Foto: Petter Olsson

Utbildningsplan MöbeldesignLadda ner