Arbetsprov

Konsthantverk och design vid Steneby

Möbeldesign inriktning Trä grundnivå

ANVISNINGAR FÖR ARBETSPROV

Konstnärligt kandidatprogram i Möbeldesign inriktning trä
- start höstterminen 2017

För att din ansökan ska vara komplett krävs både anmälan och arbetsprov. Viktig information om hur du anmäler dig och hur antagningsprocessen går till finner du här.

Arbetsprovet laddas upp i DAP, www.dap.hdk.gu.se, där du även hittar en Steg för steg-guide.
Du skapar ditt arbetsprov i valfritt program, och sparar/konverterar det till formatet PDF. Namnge PDF-dokumentet som: namn_efternamn.pdf.
PDF-dokumentet laddas upp i DAP i en mediaslide. Obs: Om du vill använda en film som en del av ditt material ska du ladda upp den i en separat mediaslide.

 

Portfolion ska innehålla:


Del 1a: Designuppgift, 2 sidor
Hur kan en möbel i trä uppmana till lek för vuxna? Hur används den och i vilket sammanhang kan en sådan möbel placeras? Svara på frågorna genom att gestalta ditt förslag på valfritt sätt, exempelvis genom bilder på modeller och / eller skisser. På dessa sidor är det bra om du undviker text. Om du ändå behöver lägga till någon text skall det vara kortfattat.
 

Del 1b: Förklarande text, 1 sida
Denna text är till för att vi bättre skall förstå ditt förslag. Vi värderar inte texten språkligt. Texten ska inte vara längre än en A4 och omfatta följande två punkter:

  • Hur kom du fram till ditt förslag?
  • Beskriv och motivera din ide.

Uppgiften värderas efter följande kriterier:

  • idé
  • Formgivning och materialkännedom
  • Presentation

”Formgivning och materialkännedom” innebär hur du gestaltar och konstruerar möbeln, och hur du väljer att använda materialet trä.  ”Presentation” handlar om hur du visar och kommunicerar dina ideér.
 

Del 2: Portfolio, 6 sidor
I denna del visar du valfria egna arbeten som representerar din kreativa erfarenhet. Vi vill se fotografier av möbler och objekt samt teckningar, skisser, målningar och / eller krokier. Här tittar vi på form och färg, presentation och idéer. Utbildningen bygger på självständigt och praktiskt utforskande av materialet trä och därför vill vi gärna se exempel på erfarenheter av detta i din portfolio.
 

Del 3: Tidigare erfarenheter och utbildning, 1 sida
I denna del ska du ange utbildningar du gått på, samt beskriva tidigare erfarenheter som du tycker är av vikt för din ansökan. Att ha gått en förberedande konstnärlig utbildning eller förberedande trähantverksutbildning är meriterande men inte ett krav.

De sökande som kallas till intervju kommer få en ytterligare uppgift att utföra och ta med till intervjutillfället.