Sök till programmet

Konsthantverk och design vid Steneby

Textil-Kropp-Rum grundnivå

Ansökan till läsåret 2017/2018 är nu stängd och öppnar åter i början på december 2017 för läsåret 2018/2019.

1. Anmäl dig till programmet på antagning.se

2. Skicka in ditt arbetsprov i vårt system DAP

En ansökan är inte giltig utan en korrekt inskickad portfolio.

 

ANMÄLAN

På antagning.se anmäler du dig till programmet. Du behöver kanske ladda upp dokument som styrker din behörighet. Läs mer om hur du gör på antagning.se.
Om du inte är svensk medborgare, eller är svensk medborgare som bor utomlands så ska du antingen styrka avgiftsfrihet eller betala anmälningsavgift. Läs om hur du gör på antagning.se.
 

ARBETSPROV

Arbetsproven är olika för varje program. Om du söker till mer än ett program så måste du skicka in ett separat arbetsprov för varje sökt program.
Arbetsprovet skickar du in som en digital portfolio i vårt system DAP. Vi rekommenderar att du börjar skapa din portfolio i god tid.

DAP stänger exakt vid midnatt sista inlämningsdag, och vi kan ge teknisk support fram till kl 18 samma dag.

När du har skickat in din portfolio så får du ett bekräftelsemail. Var noga med att kolla att du har mottagit mailet, annars har din portfolio inte blivit korrekt inskickad.

Här hittar du instruktioner till arbetsprovet 2017.
 

URVAL OCH ANTAGNING

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömargrupp bestående av programansvarig samt representanter från utbildningen. Bedömargruppen väljer ut ett antal sökande som kallas till intervju. Om du inte blir kallad på intervju så får du ett meddelande på antagning.se att din anmälan är struken. Efter intervjuerna rangordnar bedömargruppen de sökande.

Din grundläggande behörighet granskas sedan av universitetets sektion för antagning. Om du saknar grundläggande behörighet stryks din anmälan.
Bedömargruppen har möjlighet att bevilja undantag från de formella behörighetskraven. Detta kan ske om bedömargruppen har rankat ditt arbetsprov högt och du bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Det är bedömargruppen som tar initiativ till att bevilja undantag från behörighetskraven -  sökande kan inte begära denna prövning.
 

VIKTIGA DATUM

OBSERVERA: Detta program ligger i en speciell antagningsomgång och då gäller inte “Viktiga datum” på antagning.se.

20 januari 2016
Ansökningsperioden startar.

1 mars
Sista ansökningsdag på antagning.se

8 mars
Sista dagen att skicka in sin portfolio i DAP.

10 mars
Sista dag att ladda upp dokument som bekräftar din behörighet (tex gymnasiebetyg, om de ej är registrerade).

10 mars
Sista dag att styrka din avgiftsfrihet eller betala anmälningsavgift.

Mars
Kallelse till intervjuer skickas ut. De som ej kallas till intervju får ett meddelande på antagning.se att deras anmälan är struken.

5-7 april
Intervjuer genomförs på plats vid HDK i Dals Långed.

Mars - april
Din behörighet granskas

15 maj
Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se

31 maj
Om du är antagen: sista dag att tacka ja till din plats. Till detta program tackar du ja direkt till HDK på hdkadmission [at] hdk.gu.se (hdkadmission [at] hdk.gu.se), inte på antagning.se
 

FRÅGOR

Om du har frågor om din anmälan, arbetsprov eller annat som rör antagning kontakta oss gärna på hdkadmission [at] hdk.gu.se.

Foto: Projekt av Augusta Chavarria Persson