Tillämpad konst och formgivning avancerad nivå

Konsthantverk och design vid Steneby

Tillämpad konst och formgivning

Utbildningen lägger fokus på material och görande i en öppen, internationell och samtida miljö med utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum – begrepp som är centrala för hela institutionskollegiet vid HDK Steneby. Förhållningssättet bygger på en förståelse av världen genom våra sinnen som reflekteras i de arbeten som studenterna gör.
Masterprogrammet Tillämpad konst och formgivning behandlar frågeställningar som rör sig mellan det lokala och det globala, mellan hantverk och konst, mellan konsthantverk och design.

Omgiven av den vackra naturen i Dals Långed ligger HDK:s välutrustade lokaler och verkstäder som ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i ditt ämnesområde.
 

OM UTBILDNINGEN

Masterprogrammet Tillämpad konst och formgivning har tre inriktningar men är ett program. Som student arbetar du självständigt och experimentellt med material, tekniker, form, innehåll och funktion oavsett inriktning.

Metallgestaltning: i den 1 200 kvadratmeter stora smedjan får du förutsättningar för ett mångsidigt, tredimensionellt och experimentellt skapande i stora format. Här finns åtta ässjor, plats för skärande bearbetning, olika svetsmetoder, plåtbearbetning samt möjlighet till bronsgjutning. Under utbildningen pågår bland annat diskussion kring frågor som gäller deltagandeperspektiv vid arbetet med objekt och aktiviteter i det offentliga rummet.

Möbeldesign inriktning trä: är till för dig som vill arbeta med materialet trä för utveckling av möbler, produkter och tjänster för framtidens behov. Inriktningen ger dig möjlighet att fördjupa ett holistiskt och hållbart förhållningssätt där samhällsutveckling och brukare står i centrum. Materialet, virket, som används är lokalproducerat. Laborationsorienterade experiment bedrivs på hög hantverksmässig nivå med fokus på material, teknik och kontext.

Textil – Kläder – Formgivning: är till för dig som vill arbeta med textila material i relation till kropp och rum. De omfångsrika verkstäderna ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper inom ett brett textilt fält. Här kan du utveckla olika tekniker som stickning, textiltryck, plissering, sömnad, mönsterkonstruktion, vävning, broderi och färgning, och sätta teknikerna i relation till olika material och sammanhang. För att tillfullo kunna utnyttja inriktningens potential är det viktigt att ha gedigna textila baskunskaper med sig.
 

INNEHÅLL

I relation till kursplanerna för respektive inriktning formulerar du dina projekt tillsammans med din professor. Valfriheten i programmet är stor och kräver en hög grad av oberoende, självständighet och personlig motivation.

Programmet erbjuder en individuell arbetsplats och tillgång till välutrustade verkstäder, datorer och programvaror. Handledning ges också i skrivande och avancerad teori som relateras till det pågående arbetet.

Under första året får du möjlighet att lära känna din verkstad, maskinparken och att starta ditt verkstads- och studiobaserade projekt. Ämneskunskaperna utvecklas och du tränar din förmåga att driva och utveckla projekt inom ämnesområdet. Du får också grundläggande kunskaper om entreprenörskap, tid till att formulera en handlingsplan för din framtida praktik och för att bygga upp din portfolio.

Andra året börjar med diskussioner kring samtida debatter i relation till det egna arbetet. Du skriver en bakgrundstext och reflekterar kring sammanhang och presentationsform som grund för ditt examensarbete. Under examensarbetet har du tillgång till en extern handledare. Examinationer genomförs med externa opponenter. Terminen avslutas med examensutställning.

Eftersom masterprogrammet har en internationell inriktning är undervisningsspråket engelska.
 

ARBETSOMRÅDEN/FORTSATTA STUDIER

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med uppdrag för privata och offentliga uppdragsgivare, utställningar och egen konstnärlig verksamhet. Du har dessutom förberedande kunskaper för att söka vidare till forskarutbildning inom området.
 

EXAMEN

Utbildningen leder till följande examen beroende på vald inriktning:

  • Konstnärlig masterexamen i konsthantverk med specialisering i metallgestalning.
  • Konstnärlig masterexamen i design med specialisering i möbeldesign inriktning trä.
  • Konstnärlig masterexamen i konsthantverk med specialisering i Textil–Kläder–Formgivning.
Utbildningsplan Tillämpad Konst och Formgivning avancerad nivåLadda ner