Tillämpad konst och formgivning avancerad nivå

Konsthantverk och design vid Steneby

Tillämpad konst och formgivning

Programmet lägger fokus på material och görande i en öppen, internationell och samtida miljö med utgångspunkt i begreppen material, kropp och rum. Förhållningssättet bygger på en förståelse av världen genom våra sinnen som reflekteras i ditt arbete under utbildningen. Masterprogrammet behandlar frågeställningar som rör sig mellan det lokala och det globala, mellan hantverk och konst, mellan konsthantverk och design.

Omgiven av den vackra naturen i Dals Långed, 17 mil norr om Göteborg, ligger HDK Steneby. Här har du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i teknik och metod I de välutrustade verkstäderna med specialiserade tekniker till din hjälp.

Tillämpad konst och formgivning har tre inriktningar men är ett program. Som student arbetar du självständigt och experimentellt med material, tekniker, form, innehåll och funktion oavsett inriktning. Du kommer att arbeta på ett självständigt och experimentellt sätt med material, tekniker, form, funktion och innehåll utifrån din inriktning.

OM UTBILDNINGEN

Metallgestaltning: I den 1 200 kvadratmeter stora smedjan får du förutsättningar för ett mångsidigt, tredimensionellt och experimentellt skapande i stora format. Här finns bland annat åtta ässjor, plats för skärande bearbetning, olika svetsmetoder, plåtbearbetning samt möjlighet till bronsgjutning. Under utbildningen pågår bland annat diskussion kring frågor som gäller deltagandeperspektiv vid arbetet med objekt och aktiviteter i det offentliga rummet.

Möbeldesign inriktning trä: Inriktningen är utformad för dig som vill arbeta med materialet trä för utveckling av möbler, produkter och tjänster för framtidens behov. Inriktningen ger dig möjlighet att fördjupa ett holistiskt och hållbart förhållningssätt där samhällsutveckling och användare står i centrum. Materialet och virket, som används är ofta lokalproducerat. Experiment bedrivs på hög hantverksmässig nivå med fokus på material, teknik och kontext.

Textil – Kropp – Rum: Inriktningen är utformad för som vill arbeta med textila material i relation till kropp och rum. I det breda textila fältet kan du utveckla olika tekniker inom exempelvis stickning, textiltryck, plissering, sömnad, mönsterkonstruktion, vävning, broderi och färgning. Du får sedan lära dig att sätta teknikerna i relation till olika material och sammanhang. För att tillfullo kunna utnyttja inriktningens potential är det viktigt att ha gedigna textila baskunskaper med sig.

Du får tillgång till en individuell arbetsplats, välutrustade verkstäder och datorer. Utrustning och tillgänglighet kommer att ge dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i ditt ämnesområde. Handledning ges också i skrivande och avancerad teori som relateras till det pågående arbetet.

INNEHÅLL

Valfriheten i programmet är stor och kräver en hög grad av oberoende, självständighet och personlig motivation. I relation till kursplanerna för respektive inriktning formulerar du dina projekt tillsammans med din professor.

Under första året får du möjlighet att lära känna din verkstad, maskinparken och att starta ditt verkstads- och studiobaserade projekt. Ämneskunskaperna utvecklas och du tränar din förmåga att driva och utveckla projekt inom ämnesområdet. Du får också grundläggande kunskaper om entreprenörskap, tid till att formulera en handlingsplan för din framtida praktik och för att bygga upp din portfolio.

Andra året börjar med diskussioner kring samtida debatter i relation till det egna arbetet. Du skriver en bakgrundstext och reflekterar kring sammanhang och presentationsform som grund för ditt examensarbete. Under examensarbetet har du tillgång till en extern handledare. Examinationer genomförs med externa opponenter. Terminen avslutas med examensutställning.

Eftersom masterprogrammet har en internationell inriktning är undervisningsspråket engelska.

ARBETSOMRÅDEN/FORTSATTA STUDIER

Utbildningen ger dig förutsättningar att arbeta med uppdrag för privata och offentliga uppdragsgivare, utställningar och egen konstnärlig verksamhet. Du har dessutom förberedande kunskaper för att söka vidare till forskarutbildning inom området.

EXAMEN

Utbildningen leder till följande examen beroende på vald inriktning:

  • Konstnärlig masterexamen i konsthantverk med specialisering i metallgestalning.
  • Konstnärlig masterexamen i design med specialisering i möbeldesign inriktning trä.
  • Konstnärlig masterexamen i konsthantverk med specialisering i Textil–Kläder–Formgivning.
Utbildningsplan Tillämpad Konst och Formgivning avancerad nivåLadda ner