Sök till programmet

Konsthantverk och design vid Steneby

Tillämpad konst och formgivning avancerad nivå

Ansökan till läsåret 2017/2018 är nu stängd och öppnar åter i början på december 2017 för läsåret 2018/2019.

1. Anmäl dig till programmet på antagning.se

2. Skicka in ditt arbetsprov i vårt system DAP

En ansökan är inte giltig utan en korrekt inskickad portfolio.
 

ANSÖKAN

På antagning.se anmäler du dig till programmet. Du behöver kanske ladda upp dokument som visar din behörighet. Läs mer om hur du gör på antagning.se.
Om du inte är svensk medborgare, eller är svensk medborgare som bor utomlands så behöver du antingen styrka avgiftsfrihet eller betala anmälningsavgift. Läs om hur du gör på antagning.se.
 

ARBETSPROV

Arbetsproven är olika för varje program. Om du söker till mer än ett program så måste du skicka in ett separat arbetsprov för varje sökt program.
Arbetsprovet skickar du in som en digital portfolio i vårt system DAP. Vi rekommenderar att du börjar skapa din portfolio i god tid.

DAP stänger exakt vid midnatt sista inlämningsdag, och vi kan ge teknisk support fram till kl 18 samma dag.

När du skickat in din portfolio så får du ett bekräftelsemail. Var noga med att kolla att du har mottagit mailet, annars har din portfolio inte blivit korrekt inskickad.

Här hittar du instruktioner för arbetsprov 2017
 

ANTAGNINGEN

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömargrupp bestående av programansvarig samt representanter från utbildningen. De bedömer vilka arbetsprov som är godkända och inte. De som ej blir godkända stryks och får ett meddelande på antagning.se att de är obehöriga.
Bedömargruppen väljer ut ett antal sökande som kallas till intervju. Efter intervjuerna rangordnar bedömargruppen de sökande. Om du inte blir kallad till intervju så får du ett meddelande på antagning.se att din anmälan är struken.

Din behörighet granskas sedan av universitetets sektion för antagning. Om du saknar behörighet stryks din anmälan. Bedömargruppen har möjlighet att bevilja undantag från de formella behörighetskraven. Detta kan ske om bedömargruppen har rankat ditt arbetsprov högt och du bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Det är bedömargruppen som tar initiativ till att bevilja undantag från behörighetskraven -  sökande kan inte begära denna prövning.
 

VIKTIGA DATUM

Viktiga datum för internationella masterprogram kan du även läsa om på universityadmissions.se

1 december
Ansökningsperioden startar.

16 januari
Sista ansökningsdag på antagning.se

23 januari
Sista dagen att skicka in sin portfolio i DAP

1 februari
Sista dag att ladda upp de dokument som visar din behörighet

1 februari
Sista dag att styrka din avgiftsfrihet eller betala anmälningsavgift.

Februari - mars
Din behörighet granskas

Februari
Kallelse till intervjuer skickas ut. Sökande som ej kallas till intervju får ett meddelande på antagning.se att deras anmälan är struken. Intervjuer genomförs via Skype eller motsvarande mellan 15-22 februari.

24 mars
Första antagningsbeskedet publiceras på antagning.se

12 april
Sista dag att tacka ja till sin plats på antagning.se

21 april
Andra antagningsbeskedet publiceras på antagning.se
 

FRÅGOR

Om du har frågor om din anmälan, arbetsprov eller annat som rör antagning kontakta oss gärna på hdkadmission [at] hdk.gu.se.