Förkunskapskrav & urval

Konsthantverk och design vid Steneby

Tillämpad konst och formgivning avancerad nivå

Förkunskapskrav

Förkunskapskravet till masterprogrammet i Tillämpad konst och formgivning är konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande, godkänt arbetsprov och engelska b/engelska 6 eller motsvarande
Arbetsprovet ska visa både konstnärlig och teknisk förmåga som är nödvändig för att tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

Urvalet av sökande baseras på arbetsprov och intervju.