Keramikkonst grundnivå

Konstnärligt kandidatprogram i keramikkonst, 180 hp, är en treårig konstnärlig utbildning inom konsthantverk på grundnivå.

På HDK Keramikkonst utforskar du materialet lera som konstnärligt medium. Med olika förhållningssätt och influenser utgör vi en mötesplats för att utveckla idéer och utryck i konstnärlig gestaltning.

Under utbildningen undersöker du materialet lera och begreppet keramikkonst genom olika tekniker, uttryckssätt och sammanhang. Målet är att du skall utveckla en förtrogenhet med materialet parallellt med ditt konstnärliga språk och ett medvetet förhållningssätt till olika möjligheter att verka inom fältet.

Varje år antas 6-7 studenter till utbildningen. Urval sker utifrån inlämnade arbetsprover och intervju. Utbildningen ger dig en grundläggande högskoleutbildning inom keramikkonst och förbereder dig för fortsatta studier på avancerad nivå eller för ett självständigt arbete inom det konstnärliga området.

HDK har välutrustade verkstäder och i tillägg till lokalerna i centrala Göteborg förfogar Keramikavdelningen över ateljé och en unik ugnspark med olika vedeldade ugnar på Nääs.

Läs om och se bildspel från våra verkstäder

Textansvarig David Carlsson

Utbildningsplan KeramikkonstLadda ner