Keramikkonst grundnivå

Konstnärligt kandidatprogram i keramikkonst, 180 hp, är en treårig konstnärlig utbildning inom konsthantverk på grundnivå.

Du arbetar med utgångspunkt i materialet lera och med de tekniker och processer som förknippas med materialet. Målet är att du ska uppnå en stark och tydlig konstnärlig identitet, med ett medvetet förhållningssätt till det sammanhang du väljer att verka i.

Gestaltningsmässiga kurser och projekt inom ämnet keramikkonst varvas med gränsöverskridande teman där utgångspunkten istället är till exempel form, färg, berättande, rumstänkande eller kommunikation.

Gästande konstnärer inbjuds att leda kurser med huvudsyfte att ge specifika kunskaper i en viss teknik samt även leda workshops och projekt utifrån ett valt tema.

Den konstteoretiska delen innehåller föreläsningar i konsthantverksteori samt konst- och kulturhistoria. Uppsatser skrivs inom ämnet. Utöver detta ges kurser i data, digital bildbehandling, foto och presentationsteknik.

Du har tillgång till välutrustade lokaler och verkstäder anpassade till respektive område.

Undervisningen sker i form av kurser, projektarbeten, föreläsningar och enskilt arbete med handledning. Du ges på detta sätt gestaltningsmässiga, tekniska och konstteoretiska kunskaper.

Varje år antas mellan 6-7 studenter till utbildningen. Urval sker genom granskning av inlämnade arbetsprover och efterföljande intervju.

Läs om och se bildspel från våra verkstäder

Textansvarig: Annett Florén

 

Utbildningsplan Kandidat KeramikkonstLadda ner