Innehåll

Studierna grundas i konstnärligt praktiskt arbete och undervisningen sker i form av praktiska och teoretiska studier, föreläsningar och seminarier.

Material, teknik och gestaltningsbaserade kurser varvat med perioder av egna projekt syftar till att ge grundläggande kunskaper inom det keramiska området samt att utveckla din gestaltningsförmåga.

Under hela utbildningen har du återkommande gemensamma kurser tillsammans med studenter från smycke- och textilkonst. I dessa kurser arbetar du utifrån teman som rum, färg och kropp. I konst- och konsthantverksteori kombineras föreläsningar med uppgifter där du får formulera dig skriftligt runt olika problemställningar med anknytning till ämnet. Reflektion kring det egna skapandet, den konstnärliga identiteten samt kunskaper om villkoren för en framtida yrkesverksamhet är också en viktig del.

Utbildningen avslutas med ett självständigt examensarbete.

Kursplaner årskurs 1:
HT:
Keramikkonst 1 A, 12 hp
Metoder och processer i konstnärligt arbete, 4,5 hp
Dokumentation och presentation 1 A, 6 hp
Teori, historia, reflektion och analys 1 A, 7,5 hp
VT:
Keramikkonst 1B, 16,5 hp
Kropp och Färg, 3 hp
Teori, historia, reflektion och analys 1 B, 7,5 hp
Presentation 1 B, 3 hp

Kursplaner årskurs 2:
HT: Interaktion mellan studios 2A, 7,5 hp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Teori, historia, reflektion och analys 2A, 7,5 hp
Keramikkonst 2A, 15 hp
VT:
Rum, 7,5 hp
Keramikkonst 2B,15 hp

Kursplaner årskurs 3:
Keramikkonst 3A, 30 hp
Keramikkonst 3B, 30 hp

Textansvarig: David Carlsson