Arbetsprov

ANVISNINGAR FÖR ARBETSPROV

Konstnärligt kandidatprogram i Keramikkonst
- start höstterminen 2017

För att din ansökan ska vara komplett krävs både anmälan och arbetsprov. Viktig information om hur du anmäler dig och hur antagningsprocessen går till finner du här.

Arbetsprovet laddas upp i DAP, www.dap.hdk.gu.se där du även hittar en Steg för steg-guide.

 

Din portfolio ska innehålla:

 

1. CV, 1 slide (max 2 000 tecken)
Sammanställ dina utbildnings-och/eller arbetslivserfarenheter. Här kan du även berätta om annat du gjort som varit betydelsefullt för din konstnärliga utveckling. Ditt CV ska hållas anonymt.

2. Personligt brev (Letter of intent), 1 slide (max 2 000 tecken)
Berätta om hur du ser på lera och keramik som konstnärligt uttrycksmedel. Beskriv varför du söker till utbildningen i keramikkonst på HDK och vad du förväntar dig av eller har för bild av utbildningen och yrkeslivet inom området. Brevet skall hållas anonymt.

3.   Gestaltningsuppgift, 2 slides
Välj ett föremål av ett annat material än lera som har eller har haft betydelse för dig.

Beskriv på vilket sätt detta föremål kan inspirera dig till en gestaltning i lera.
Visa med bilder och kort text.

Gör en egen konstnärlig tolkning av det valda föremålet i ett keramiskt material.
Visa minst två bilder av denna tagna ur olika vinklar.

Hitta ditt eget sätt att ta lösa uppgiften.  Vi vill se DIN tolkning.

4. Arbeten i keramik, 3 slides
Visa bilder av fyra egna tredimensionella arbeten utförda i keramiskt material.
Ange storlek och årtal för varje arbete

5. Teckningar, 2 slides
Visa minst fyra teckningar

6. Valfria arbeten, 3 slides
Visa egna konstnärliga arbeten i valfria material och tekniker. 

 

Så bedöms din ansökan

En bedömargrupp som består av lärare och sakkunniga inom ämnet gör ett urval bland de sökande utifrån ett antal kriterier. Vissa av kriterierna värderas efter en samlad bedömning av ditt arbetsprov och en eventuell intervju. Andra kriterier är mer direkt knutna till en specifik uppgift eller del av arbetsprovet och intervjun.

Bedömargruppen värderar din konstnärliga gestaltningsförmåga genom:

  • din förmåga att tolka, bearbeta och visualisera
  • din förmåga att använda material och teknik
  • din förmåga att tolka och lösa en gestaltningsuppgift samt motivera och beskriva dina val i en sådan

Bedömargruppen värderar även din motivation för utbildningen.