Arbetsprov

ANVISNINGAR FÖR ARBETSPROV

Konstnärligt kandidatprogram i Smyckekonst
start höstterminen 2017

För att din ansökan ska vara komplett krävs både anmälan och arbetsprov. Viktig information om hur du anmäler dig och hur antagningsprocessen går till finner du här.

Arbetsprovet laddas upp i DAP, www.dap.hdk.gu.se där du även hittar en Steg för steg-guide.

 

Din portfolio ska innehålla:

 1. CV, 1 slide (max 2 000 tecken)
  Ange utbildningar, praktiker och jobb som har relevans för den sökta utbildningen. Ditt CV ska hållas anonymt.
   
 2. Personligt brev (Letter of Intent), 1 slide
  Varför söker du till HDK – Smyckekonst? Håll ditt personliga brev anonymt.
   
 3. Uppgift, 1 slide
  Presentera med hjälp av foton ett smycke (stort eller litet, samtid eller dåtid) som gjort intryck på dig. Obs! Ej ett egentillverkat smycke.
  Berätta kortfattat i ord varför du valt detta. Värdera form, uttryck etc.
   
 4. Gestaltningsuppgift, 2 slides
  Hur tolkar du ordet Förvandling? Vad framkallar det för känslor och idéer hos dig?                                                                                
  Framställ ett eller flera smycken på temat Förvandling. Presentera genom 1- 3 fotografier. Formulera dina tankar och motivera smyckets placering på kroppen, skala och materialval. 
  Om du blir kallad till intervju vill vi att du tar med dig den här uppgiften så att vi kan diskutera idé, genomförande och resultat.
   
 5. Egna arbeten – smyckekonst, 3 slides
  Presentera med hjälp av foton fyra smycken som du har tillverkat i valfria material. Ange storlek, material, teknik och årtal.
  Ge en motivering till ditt urval.       
                                 
 6. Egna arbeten av valfri sort, 4 slides
  Visa egna konstnärliga arbeten i valfritt material.


Så bedöms din ansökan

En bedömargrupp som består av lärare och sakkunniga inom ämnet gör ett urval bland de sökande utifrån ett antal kriterier. Vissa av kriterierna värderas efter en samlad bedömning av ditt arbetsprov och en eventuell intervju. Andra kriterier är mer direkt knutna till en specifik uppgift eller del av arbetsprovet och intervjun.

Bedömargruppen värderar din konstnärliga gestaltningsförmåga genom:

 • din förmåga att tolka, bearbeta och visualisera
 • din förmåga att använda material och teknik
 • din förmåga att tolka och lösa en gestaltningsuppgift samt motivera och beskriva dina val i en sådan

Bedömargruppen värderar även din motivation för utbildningen.