Smyckekonst grundnivå

Konstnärligt kandidatprogram i smyckekonst, 180 hp, är en treårig konstnärlig utbildning inom konsthantverk på grundnivå.

Utbildningens mål är att du ska uppnå en stark och tydlig konstnärlig identitet, med ett medvetet förhållningssätt till det sammanhang du väljer att verka i. Undervisningen sker i form av kurser, projektarbeten, föreläsningar och enskilt arbete med handledning. Du ges på detta sätt gestaltningsmässiga, tekniska och konstteoretiska kunskaper.

Gestaltningsmässiga kurser och projekt med direkt förankring i ämnet smyckekonst varvas med gränsöverskridande teman där utgångspunkten istället är till exempel färg, form, koncept, rumstänkande eller kommunikation.

Gästande konstnärer inbjuds att leda workshops och projekt eller hålla i kurser med huvudsyfte att ge specifika kunskaper i en viss teknik.

Den konstteoretiska delen innehåller föreläsningsserier i konst- och kulturhistoria. Uppsatser skrivs inom ämnet. Utöver detta ges kurser i data, digital bildbehandling, foto och presentationsteknik.

Du har tillgång till välutrustade lokaler och verkstäder anpassade till området.

Varje år antas mellan 4-5 studenter till utbildningen. Urval sker genom granskning av inlämnade arbetsprover och efterföljande intervju.  

Läs om och se bildspel från våra verkstäder 

Textansvarig: Klara Brynge

Utbildningsplan kandidat smyckekonstLadda ner