Förkunskapskrav & urval

Konsthantverk

Smyckekonst grundnivå

Förkunskapskrav

Förkunskapskravet till kandidatprogrammet i smyckekonst är grundläggande behörighet.
Läs mer om vad grundläggande behörighet är.

Urval

Urvalet av sökande baseras på arbetsprov och intervju.