Innehåll

Relationen mellan människan som bärare och smycket är centralt i undervisningen.

Teknik, material och formstudier flätas samman genom grundläggande gestaltningsövningar med tillämpningar på olika typer av smycken. Tyngdpunkten ligger på formproblem och utveckling av din konstnärliga färdighet.

Avdelningen är främst utrustad för arbeten i metall men är inte materialbunden. Studierna omfattar även andra material och tekniker. Kurser i specialtekniker ges också, till exempel gjutning, emaljering och smide.

Med anlitande av internationell lärarkompetens och genom studieresor främjas internationalisering. Vår smyckekonstutbildning är den enda i sitt slag i Norden.

Kursplaner årskurs 1:
Smyckekonst 1A, 12 hp
Teori, historia, reflektion och analys 1A, 7,5 hp
Dokumentation och presentation 1A, 6 hp
Metoder och processer i konstnärligt arbete, 4,5 hp

Smyckekonst 1B, 30 hp

Kursplaner årskurs 2:
Smyckekonst 2A, 30 hp
Smyckekonst 2B, 30 hp

Kursplaner årskurs 3:
Smyckekonst 3A, 30 hp
Smyckekonst 3B, 30 hp

Textansvarig: Gunilla Grahn

Bilden är hämtad från Charlotte Marslovs portfolio