Undervisningsform

Under hela utbildningen ligger fokus på din konstnärliga utveckling. Du tränas i kritisk reflektion och formulering kring ditt arbete genom muntliga presentationer och skriftliga uppgifter.

Utbildningens första år består i huvudsak av obligatoriska kurser för att därefter successivt bygga mer på egna och valbara projekt.

Det tredje året avslutas med ett examensprojekt som leder fram till kandidatexamen.

Textansvarig: Klara Brynge