Textilkonst grundnivå

Konstnärligt kandidatprogram i textilkonst, 180 högskolepoäng, är en treårig konstnärlig utbildning inom konsthantverk på grundnivå.

Om du vill lägga en grund för ett konstnärskap där textilen som material och metod ingår är HDK en möjlighet för dig. Här finns tid, här finns rum och här finns möjlighet till fördjupning och utveckling av konstnärliga processer.
Målet är att du skall uppnå en stark och tydlig konstnärlig identitet med ett medvetet förhållningssätt till det sammanhang du väljer att verka i. 

Utbildningen byggs kring kurser, föreläsningar, seminarier, konstnärsamtal och individuell fördjupning. Handledning är en väsentlig del av utbildningen. Gästande konstnärer inbjuds att leda kurser och bidrar i handledningen.
Varje läsår har en tematik i en strävan att greppa den textila konstens olika skalor.

STICH – BODY – SPACE

HDK har två textila verkstäder, fiberverkstaden och tryckverkstaden. I fiberverkstaden finns utrustning för att skapa textila konstruktioner som vävning, stickning, broderi och tuftning. I tryckverkstaden kan du handtrycka, digitaltrycka, färga, patinera m.m. För övrigt har du som student på HDK tillgång till välutrustade gemensamma ateljéer, verkstäder och konstbibliotek.

Under hela din studietid möter du studenter från utbildningarna i Keramikkonst och Smyckekonst i gemensamma kurser kring teori, skrivande och gestaltning. En väsentlig del av utbildningen är individuellt utformad, där din egen utveckling står i centrum.

Grundutbildningen skapar en plattform för att söka vidare till masternivå. 

Varje år antas mellan 6-8 studenter till utbildningen. Urval sker genom granskning av inlämnade arbetsprover och efterföljande intervju.

Läs mer om och se bildspel från våra verkstäder    

Textansvarig Birgitta Nordström

Utbildningsplan Kandidat TextilkonstLadda ner