Arbetsprov

ANVISNINGAR FÖR ARBETSPROV 2017

Konstnärligt kandidatprogram i Textilkonst
- start höstterminen 2017

För att din ansökan ska vara komplett krävs både anmälan och arbetsprov. Viktig information om hur du anmäler dig och hur antagningsprocessen går till finner du här.

Arbetsprovet laddas upp i DAP, www.dap.hdk.gu.se där du även hittar en Steg för steg-guide.

 

Din portfolio ska innehålla:

 1. CV, 1 slide (max 2 000 tecken)
   
 2. Personligt brev (Letter of Intent), 1 slide
  Varför söker du till textilkonst på HDK?
   
 3. Tyget, 5 slides
  Ta ett valfritt tygstycke, c:a 50 x 50 cm stort. Undersök tyget och dess materiella och visuella egenskaper. Bearbeta tyget på valfritt sätt. Dokumentera och beskriv din process i bild och ord.
   
 4. Egna arbeten, 5-8 slides
  Presentera med hjälp av foton minst 5 valfria verk varav minst 2 är utförda i textila tekniker och material. Ange när de är gjorda, material och storlek.
   
 5. Konstnärlig upplevelse, 1 slide
  Redogör för ett konstverk eller konstnärlig händelse som gjort intryck på dig och som haft betydelse för ditt val att söka till textil konst. Bild och ord.

   

Så bedöms din ansökan

En bedömargrupp som består av lärare och sakkunniga inom ämnet gör ett urval bland de sökande utifrån ett antal kriterier. Vissa av kriterierna värderas efter en samlad bedömning av ditt arbetsprov och en eventuell intervju. Andra kriterier är mer direkt knutna till en specifik uppgift eller del av arbetsprovet och intervjun.

Bedömargruppen värderar din konstnärliga gestaltningsförmåga genom:

 • din förmåga att tolka, bearbeta och visualisera
 • din förmåga att använda material och teknik
 • din förmåga att tolka och lösa en gestaltningsuppgift samt motivera och beskriva dina val i en sådan

Bedömargruppen värderar även din motivation för utbildningen.