Konsthantverk avancerad nivå

Vill du utveckla ditt konstnärskap i en miljö som präglas av ett öppet kollegialt samtal, där din konstnärliga praktik är navet som reflektion, diskussioner och teori kretsar kring. Där samarbete mellan konstformerna uppmuntras, samtidigt som du ges utrymme att självständigt utforma dina studier?

Den konstnärliga praktiken, där ögat, hjärnan och handen samverkar i dialog med materialet, skapar kunskap på flera plan. Genom att reflektera över och diskutera din egen praktik fördjupar du din konstnärliga förmåga och dina teoretiska kunskaper.

På masterprogrammet i konsthantverk utvecklar du dina projekt i våra välutrustade verkstäder och med stöd av kvalificerade tekniker. Du har en egen arbetsplats och tillgång till skolan dygnet runt.

Keramiker, smyckekonstnärer och textilkonstnärer är specialister med varsitt internationellt nätverk och samtidigt delar av en konsthantverksvärld i stark utveckling. Den konstnärliga identiteten blir tydligare och gränserna omprövas och förändras. Det innebär större frihet för utövaren själv att välja i vilket sammanhang man vill vara verksam. Våra regelbundna konsthantverksseminarier förbereder för den rollen. Där förs aktuella diskussioner, ofta med inbjudna föreläsare.

På HDK möter du konstnärer inom ditt område, men också dem med annan kompetens än din egen. Det ger nya kunskaper och perspektiv. Det ger dig också möjlighet att knyta viktiga kontakter inför ditt kommande yrkesliv.   

Under din utbildning får du utveckla din förmåga att initiera och driva konstnärliga projekt. Det kräver mod och självständighet. Individuella ateljésamtal och gruppgenomgångar är viktiga ingredienser i det arbetet. De gemensamma kurser som ingår i utbildningen, har de individuella projekten som grund.

Masterprogrammet har ett nära samarbete med kandidatprogrammen och med forskarutbildningen, där en helt ny konsthantverksteori håller på att utvecklas. Professorer och övriga lärare är internationellt verksamma konstnärer. Detta, tillsammans med en rad externa samarbeten, innebär bra svenska och internationella kontaktnät och goda utställningsmöjligheter i Göteborg och på andra platser.

Utbildningen sker på svenska och engelska utifrån studentgruppens behov, delar av undervisningen kan ske på engelska.

Efter utbildningen är du redo för att bedriva en kvalificerad konstnärlig verksamhet inom din inriktning. Du har också behörighet för forskarutbildning.

Läs mer om och se bildspel från våra verkstäder

Textansvarig: Barbara Häggdahl

Bilden är hämtade från Hanna Liljenbergs examensarbete 2011

Utbildningsplan Konsthantverk avancerad nivåLadda ner