Konsthantverk avancerad nivå

Konsthantverk

Konsthantverk avancerad nivå

På HDK:s masterprogram i konsthantverk får du möjlighet att utforska konsthantverkets betydelse i dagens samhälle. Basen i utbildningen är konstnärligt, undersökande arbete kring koncept genom material. Utifrån din valda inriktning inom keramikkonst, smyckekonst eller textilkonst uppmuntras du att utveckla utforskande arbetsmetoder, fördjupa din kunskap kring material och gestaltning samt att undersöka konsthantverkets identitet. 

Masterprogrammet har ett nära kunskapsutbyte och samarbete med både kandidatprogrammen och forskarutbildningen inom konsthantverk på HDK och är en del av den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

HDK:s miljöer är välkomnande och inspirerande. Våra lärare, som är specialiserade i olika designområden, vägleder och stödjer din utveckling. Du får tillgång till välutrustade verkstäder med specialiserade tekniker till din hjälp. Du får en egen arbetsplats och du har universitetets Konstbibliotek nära till hands inom skolans väggar.

OM UTBILDNINGEN

Utbildningens syfte är att ge en fördjupad, konstnärlig kunskap inom området konsthantverk med specialisering inom keramikkonst, smyckekonst eller textilkonst. Professorer, lärare och tekniker med olika specialkunskaper fungerar som handledare i arbetet. Inbjudna föreläsare och gästlärare ger nya perspektiv på det egna arbetet, samt utblickar mot konstvärlden och samhället nationellt och internationellt.

Studentgrupperna är små och samarbetet nära mellan studenter och personal. Genom ateljésamtal, kurser, föreläsningar och seminarier hålls de ständiga samtalen levande. Du tränas i att kritiskt reflektera över ditt arbete och att sätta arbetet i ett sammanhang.

Du får en egen arbetsplats och har tillgång till skolan dygnet runt. Med stöd av kvalificerade tekniker utvecklar du dina projekt i HDK:s välutrustade verkstäder

Utbildningens språk är engelska. Vissa undervisningsmoment på svenska kan förekomma om endast svensktalande lärare och studenter är närvarande.

INNEHÅLL

Under utbildningen får du tillfälle att utveckla din förmåga att initiera och driva konstnärliga projekt, vilket kräver självständighet och initiativförmåga. Stor vikt läggs vid att skapa förtroende för din egen arbetsmetod.

Det individuella ateljéarbetet kombineras med gemensamma och individuella genomgångar, muntlig och skriftlig presentation, teoretiska diskussioner och seminarier för att ge dig redskap att analysera ditt arbete.

ARBETSOMRÅDEN/FORTSATTA STUDIER

En avslutad utbildning ger förutsättningarna för ett professionellt yrkesliv som keramik-, smycke- eller textilkonstnär. Du har dessutom förberedande kunskaper för att söka vidare till forskarutbildning inom området.

EXAMEN

Konstnärlig masterexamen i Konsthantverk.


Läs mer om och se bildspel från våra verkstäder

Bilden är hämtade från Anna Norrgranns examensarbete 2015. Foto: Anna Norrgrann.

Utbildningsplan Konsthantverk avancerad nivåLadda ner