Undervisningsform

Inom det samtida konsthantverket utvecklas den teoretiska medvetenheten i tätt samspel med den praktiska. Teori och praktik förenas i det gestaltande arbetet som är bas i den konstnärliga verksamheten.

Du formulerar och driver individuella projekt utifrån dina behov och det är ditt praktiska konstnärliga arbete i verkstäderna, som ligger till grund för din utbildning. Individuell handledning i form av ateljésamtal kompletterar ditt arbete. Nära kontakt med professorer, övriga lärare och tekniker, ger bra förutsättningar för kunskapsutveckling och reflektion.

Utbildningen ger dig redskap för att analysera och kontextualisera det du arbetar med. Det sker bland annat i form av individuella och gemensamma genomgångar, seminarier, diskussioner samt presentation av aktuella konstnärer. Dessa moment sker gemensamt för alla tre inriktningarna, ett upplägg som stimulerar till samarbete mellan studenter och till en ständig diskussion om specifikt och gemensamt.

Utbildningens språk är engelska. Vissa undervisningsmoment på svenska kan förekomma om endast svensktalande lärare och studenter är närvarande.

Bilden är en del av  Rebecka Jonssons examensarbete 2015. Foto: Emanuel Cederqvist