Lärarutbildning

Lärarutbildning

Läraryrket är ett komplext och sammansatt yrke, därför behöver du som blivande lärare samla kunskaper från flera olika kompetensområden innan du är redo för att gå ut och undervisa. Förutom att du ska vara ”expert” på att undervisa i just ditt ämne så ska du även kunna skapa entusiasm och lust inför lärandet i dina ämnesområden.

För att ge dig, som blivande lärare, de kompetenser som behövs så är ämneslärarprogrammet uppdelat i tre olika delar:

 • Den utbildningsvetenskapliga kärnan
  Den utbildningsvetenskapliga kärnan inleder utbildningen och omfattar 60 hp. Här studerar du allmänna kurser kring läraryrket. Undervisningsblocket inom utbildningsvetenskap är fördelat på 8 delkurser för grundlärarprogrammet och 9 delkurser för ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 och gymnasiet. Kurserna är spridda över hela utbildningstiden och är professionsinriktade.
   
 • Ämnesstudier
  Den största delen av dina studier kommer du att ägna åt ämnesstudier vilka innefattar såväl ämneskunskaper som ämnesdidaktik. Ämnesstudier i Bild och visuell kultur och Slöjd studerar du på HDK.
   
 • VFU - verksamhetsförlagd utbildning
  Under utbildningen ingår 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) förlagd i en skolverksamhet. VFU ges företrädesvis i ditt huvudämne och mot den åldersgrupp din examen riktar sig mot.

Mer information om ämnesstudier i Bild och visuell kultur samt Slöjd hittar du under rubrikerna till vänster.
Mer information om ämneslärarutbildningen hittar du på Lärarutbildningens hemsida
 

- - NYHET - - - - NYHET - -- - NYHET - -- - NYHET - -

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp
Bli lärare på bara 1,5 år.
Älskar du ditt ämne och vill dela känslan med fler? "Kompletterande pedagogisk utbildning" är ett snabbspår till läraryrket för dig som redan har läst skolämnena bild eller slöjd på högskolenivå.
Läs mer om innehåll och behörighetskrav


Textansvariga:
Peter Hasselskog, Slöjd
Tarja Häikiö, Bild och visuell kultur