Bild & visuell kultur

Är du intresserad av bilder och bildkommunikation, av undersökande arbetssätt i olika material, av hur fantasi och kreativitet uppstår och kan användas? Vill du bli bildlärare?

Bild och visuell kultur vänder sig till dig som vill bli bildlärare i grund- och gymnasieskolan. I kursen integreras studier i ämnesteori, ämnesdidaktik och konstnärlig gestaltning med verksamhetsförlagd undervisning, där samtalet om den kommande yrkesrollen är en central del. Utbildningen har sin utgångspunkt i undersökande arbetsformer där didaktiskt fokus ligger på lärandeprocessen, workshopmetoder och bedömning av kreativ process. Bildämnet ses som en del av ett samtida visuellt kulturellt fält i vid mening, med en mångfald av visuella uttryck. Samtidskonsten som fenomen, metod och innehåll spelar en stor roll då frågor rörande omvärld, offentlighet och demokrati och interkulturalitet alltid är centrala likaväl för den konstnärliga processen som för lärarrollen. Genom kortare och längre gestaltningsprojekt och workshops ges du som student möjlighet att utveckla såväl ett eget arbetssätt med bildgestaltning som din förmåga att både reflektera över och kommunicera genom visuella uttrycksmedel. Arbete enskilt och i grupp varvas och stor vikt läggs vid deltagande i reflekterande diskussioner och seminarier. Som student lär du dig att använda såväl analoga som digitala metoder i bild och arbetar med dokumentation av ditt lärande. Du förbereds för din kommande yrkesroll som bildlärare, får kunskap om styrdokument och riktlinjer samt bedömning och betygssättning.

Här på HDK kan du utbilda dig till Bildlärare genom att gå:

Magisterutbildning: Innebär att du läser en påbyggnad utöver den pedagogiska examen du redan har i bildämnet.

Ämneslärarprogrammet: Detta innebär att du läser alla bildämneskurser hos oss

Ämneskombinationer med bild i Ämneslärarprogrammet med inriktning årskurs 7-9

Ämneskombinationer med bild i Ämneslärarprogrammet med inriktning gymnasieskolan

Ettämnesutbildning i bild i Ämneslärarprogrammet med inriktning gymnasieskolan.

Grundskollärarprogrammet: Det innebär att du läser en termin bild hos oss på HDK.

Förskolärarprogrammet: Då läser du enstaka kurser i bild hos oss på HDK

Lärarlyftet II: Detta innebär att det finns möjlighet att läsa in bildbehörighet om du redan innan har en pedagogisk utbildning och vill bli behörig i bild.

Val/Korta Val: Det innebär att du dels kan få validerat tidigare kurser som kan vara kopplade till bildämnet och ges möjlighet att läsa in en pedagogisk behörighet.

Fristående kurser