Fristående kurser inom bild

VÅREN 2018

Vårterminen 2018 planerar följande kurser att ges.
Anmälningsperioden för kurserna är 15/9-16/10.

BVKBP2 Atelierista - utbildning, Bildpedagog i förskola och skola, kurs II. 7,5 hp
BVKGA1 Gestaltande animation 15 hp
BVKFM3 Bild och visuell kultur 3, Konst- och bildteori, 7,5 hp
BVKFM4 Bild och visuell kultur 4, Samtidskonst, 7,5 hp

HÖSTEN 2017

Höstterminen 2017 planeras följande kurser i bild att ges.
Anmälningsperioden för kurserna är 15/3-18/4.

BVKBP1 Atelierista - utbildning, bildpedagog i förskola och skola, kurs I. 7,5 hp*
BVKFM1 BVKFM2 Bild och visuell kultur 1 och 2. Ämnesteori/ämnesdidaktik. 7,5 HP X 2.

* När du anmäler dig till kursen Atelierista via antagning.se kommer det felaktigt upp ett meddelande om att du skall lämna in arbetsprov efter instrutioner på HDKs hemsida. Detta meddelande kan du bortse ifrån om du söker till denna kurs.

Kurser inom Lärarlyftet II.
Har du en lärarexamen i ett eller flera ämnen, dock inte bild, en pågående anställning som innefattar ämnet bild och behöver ämnesbehörighet? Då har du möjlighet att söka till behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II. Läs mer.

För ämnesinformation kontakta:

Catharina Valenta catharina.valenta [at] hdk.gu.se

För studievägledning kontakta:

Lena Collin lena.collin [at] hdk.gu.se