Lärarlyftet II

Har du en lärarexamen i ett eller flera ämnen, dock inte bild, en pågående anställning som innefattar ämnet bild och behöver ämnesbehörighet? Då har du möjlighet att söka till nedanstående behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II.

Förkunskapskrav som gäller för kursen hittar du på kursens kursplan. För att nå kursens kursplan och mer information om kurserna, kan du klicka på länkarna nedan och därigenom komma direkt till anmälan.

Höstterminen 2016 startar en ny omgång (den nionde i ordningen) med följande kurs:

LLBD35 H15-H16 Bild för lärare i gymnasieskolan (1-90 hp)
Anmälan till kursen är öppen till 19/8 2016.

Nu finns möjlighet till validering

Möjlighet ges till validering för tillgodoräknande av tidigare högskoleutbildning samt för kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Läs mer under länken till höger.

Lärarlyftet II vänder sig till dig som redan har en lärarexamen, men inte i bild. Du behöver också ha pågående anställning, inkluderande undervisning i bild i den för kursen angiven åldersgrupp, under kurstiden. Därutöver krävs huvudmannens (arbetsgivarens) godkännande.  Kursen leder till att du kan ansöka om utökad behörighet och lärarlegitimation i bild i den åldersgruppen.

Kurserna ges som distanskurser på olika delfarter över sammanlagt tre terminer. I kurserna ingår mellan 6-8 obligatoriska campusförlagda träffar per termin, beroende på vilken kurs det gäller. Nuvarande kursomgång (den sjunde) startade augusti 2015.

Anmälan

Du anmäler dig till Lärarlyftet via den centrala antagningen på www.antagning.se

Mer information om Lärarlyftet hittar du via följande länkar:

Om Lärarlyftet vid Göteborgs universitet
Om bidrag och ersättning
Skolverket om Lärarlyftet

För studievägledning och frågor om kursen kontakta:

Gun-Britt Jansson gun-britt.jansson [at] gu.se

 

Information om valideringLadda ner