Lärarlyftet II

Kursen är öppen för sen anmälan.

Lärarlyftet i Bild -
Behörighetsgivande utbildning för åk 7 – 9.

Dags att söka till den nya kursomgången senast 15 oktober med kursstart våren 2014! Kursen är till för dig som har minst 30 hp i bild sedan tidigare.

Har du en lärarexamen i ett eller flera ämnen, dock inte bild, en pågående anställning som innefattar ämnet bild och behöver ämnesbehörighet? Då har du möjlighet att söka till nedanstående behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet II, kursomgång 4. Förkunskapskrav som gäller för kursen hittar du på kursens kursplan.

* LLBD40 Bild för lärare, 15 hp (nivå 31-45 hp) åk 7-9,kvartsfart, vt14-vt15

Kursplan

Du behöver även huvudmannens (arbetsgivarens) godkännande för att gå lärarlyftet.

Kursen ges på distans med omkring två – fyra träffar varje termin. Dessa träffar sker på fredagar med obligatorisk närvaro vid HDK i Göteborg. Denna kurs går på kvartsfart vilket innebär 10 timmars studier i veckan.
Om inga nya beslut fattas kring lärarlyftet är denna kursstart (kursomgång 4) sista möjligheten att läsa in behörighet i bild via lärarlyftet.

Kursen tar utgångspunkt i deltagarnas pågående lärartjänstgöring i bildämnet. Viss anpassning av kursinnehåll görs utifrån varje enskild deltagares förkunskaper och utvecklingsbehov inom bildämnet i samråd mellan varje deltagare och kursledning. I ämnesstudierna ingår ämnesteori, ämnesdidaktik och gestaltande bilduppgifter.  Studierna genomförs i form av individuella studier, studier via Göteborgs universitets lärplattform, litteraturstudier, campusförlagda seminarier och gruppstudier/workshops och gestaltande bilduppgifter. Mer information kommer att läggas ut på GUL (Göteborgs universitets lärplattform) vid kursstart.

Anmälan
Anmälan till kursomgång 4 görs nu under hösten, 15 september – (15 oktober) kursen är öppen för sen anmälan, med start i januari 2014. Du anmäler dig till Lärarlyftet via den centrala antagningen på www.antagning.se. Anmälningskod GU-05041. Klicka här för attkomma direkt till anmälan.

Information
Mer information om Lärarlyftet hittar du via följande länkar:
http://www.lararlyftet.gu.se/
http://www.skolverket.se

Studievägledning och frågor om kursen
Har du frågor kontakta Peter Juvel, Studievägledare Lärarutbildningen Bild och Visuell Kultur, HDK
peter [dot] juvel [at] hdk [dot] gu [dot] se
+46 (0)706251975