VAL/ULV och Korta VAL

Bildlärare via VAL/ULV eller Korta VAL

För dig som arbetar som bilddlärare men saknar relevant examen finns möjlighet att bli antagen inom VAL-projektet. Projektet har två olika ingångar dels en för dig som under en 15-års period har arbetat minst åtta år som lärare (Korta-VAL), dels en för dig som inte har arbetat lika länge (VAL). Det finns också möjligheter för dig med en utländsk lärarexamen att komplettera din utbildning så att du kan bli behörig att undervisa i Sverige (ULV).

För dig som är intresserad av VAL eller ULV finns mer information här:

VAL

ULV

Studievägledning VAL/ULV:

val [at] gu.se

ulv [at] gu.se

031-786 6916