Lärarlyftet II

Lärarlyftet II i Slöjd

LLSL45 - Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i Lärarlyftet, 45 hp (1-45)

Behörighetsgivande utbildning för åk 7-9

OBS Ingen ny kursomgång vårterminen 2018. HDK avvaktar Skolverket för en eventuell ny kursomgång höstterminen 2018.

Lärarlyftet II i slöjd åk 7-9 vänder sig till dig som redan har en lärarexamen (ej förskolelärare- eller fritidspedagogexamen), men inte i slöjd. Du behöver också ha pågående anställning, inkluderande undervisning i slöjd i åk 7-9, under kurstiden. Därutöver krävs huvudmannens (arbetsgivarens) godkännande.  Efter avslutad kurs med godkänt resultat kan du ansöka om utökad behörighet och lärarlegitimation i slöjd för åk 1-9.

Vår Lärarlyftskurs i slöjd omfattar 45 hp och ges på delfart. I kursen ingår 2-3 obligatoriska campusförlagda tvådagarsträffar per termin. De hantverksinriktade delarna av kursen kommer, beroende på varje deltagares önskemål, att riktas mot textilslöjd eller trä- och metallslöjd.  I ämnesstudierna ingår även delar av kursplanens centrala innehåll som inte med självklarhet kan kopplas till tidigare innehåll i textilslöjd eller trä- och metallslöjd. Mer detaljer om kursens innehåll och upplägg hittar du i pdf:en till höger på sidan.

Validering

Möjlighet ges till validering för tillgodoräknande av tidigare högskoleutbildning samt för kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet. Läs mer under länken till höger.

Anmälan

Ansökan är stängd.

Information

Mer information om Lärarlyftet hittar du via följande länkar:

Om Lärarlyftet vid Göteborgs universitet

Om bidrag och ersättningar

Skolverket om Lärarlyftet

Inför kursstart publiceras information så som schema och välkomstbrev på GUL (Göteborgs universitets lärplattform) öppna sidor. GUL-aktivitet: LLSL45 (omgång 11).

För ämnesinformation kontakta:
Christina Campopiano titti.campopiano [at] hdk.gu.se

För studievägledning kontakta:

Lena Collin lena.collin [at] hdk.gu.se

Lärarlyftet II ht-17Ladda ner
Valideringsinformation ht-17Ladda ner
Huvudmannens godkännande ht-17Ladda ner