Slöjd på HDK

Sedan 2011 finns Göteborgs universitets slöjdlärarutbildning på HDK. Tillsammans med bildlärarutbildningen utgör vi institutionskollegiet Visuell och materiell kultur (VMK).

Sedan år 2000 är slöjdlärarutbildningen i Göteborg inriktad på grundskolans hela slöjdämne. Detta betyder att studierna till slöjdlärare hos oss inkluderar arbete i såväl metall, textil, trä som andra material. Vår profil är snarare ämnesdidaktiskt än hantverksinriktad. Vi utbildar slöjdlärare med betoning på ”lärare”.

Arbetslaget består av engagerade och kompetenta forskare och lärarutbildare, alla med slöjdlärarutbildning och erfarenhet. Vi är stolta över att sedan 2013 ha landets första professor i slöjd hos oss. Du kan läsa mer om personerna som ingår i arbetslaget genom att klicka här (klicka sedan på respektive persons foto för mer information).

Vår slöjdlärarutbildning har en tydlig forskningsanknytning. Exempel på lärarlagets forskningsområden är: kommunikation och lärande i slöjdpraktiker, kroppsligt lärande, och lärares förhållningssätt Förutom vår professor har vi en disputerad lärare och två med pågående doktorandstudier. Våra lärare deltar regelbundet i t ex forskningskonferenser, forskningssamarbeten nationellt och internationellt, samt är involverade i det Nordiska slöjdforskningsnätverket NordFo.

Som arbetslag har vi många externa uppdrag bland annat för Skolverket: Forskare och lärarutbildare vid slöjdutbildningen i Göteborg har varit med och utformat kursplanen för slöjdämnet i Lgr11, vi har ansvarat för de nationella utvärderingarna av slöjdämnet i grundskolan 1992, 2003 och 2013. Vidare har vi haft Skolverksuppdrag med att ta fram ett kartläggningsmaterial för nyanlända elevers kunskaper i slöjdämnet, att utforma ett stödmaterial avseende undervisning med fokus på elevernas förmåga att "tolka estetiska och kulturella uttryck", samt att ta fram en av modulerna till Skolverkets Läslyftet.