Treämneslärare

Treämneslärare via Ämneslärarprogrammet – 4,5 år

Att studera till treämneslärare med slöjd som huvudämne innebär att du läser sammanlagt 90 hp i slöjdämnesstudier. I dessa ingår fyra ämneskurser á 15 hp samt två examensarbeten á 15 hp. Utöver detta gör du också 30 hp VFU (verksamhetsförlagd utbildning) inom slöjdämnet. Tillsammans med studier i ytterligare två ämnen om vardera 45 hp, samt 60 hp utbildningsvetenskapliga kurser, ger detta dig behörighet att undervisa i slöjd i åk 1-9 och de övriga i åk 7-9. Vilka två andra ämnen som kan kombineras med slöjd ht-17 framgår HÄR

Om utbildningen

Under ämnesstudierna i slöjd vid Göteborgs universitet, HDK, studerar du ett sammanhållet slöjdämne.

Oberoende av din egen erfarenhet av olika material och hantverkstekniker så kommer du under utbildningen att arbeta med såväl traditionella slöjdmaterial som metall, textil och trä, som med andra nyproducerade och återanvända material. Du får arbeta med redskap, verktyg och olika hantverkstekniker.

Ämnesdidaktiken är integrerad i ämnesundervisningen. Parallellt med arbete i ateljé och verkstäder behandlas bland annat kursplan, elevers lärande, lärarrollen, bedömning och betyg.

Utbildningen ges på helfart dagtid. Utöver bland annat föreläsningar, seminarier och workshops, ägnas en väsentlig del av tiden åt självstudier utifrån olika kursuppgifter. Du förväntas och kommer att behöva vara på plats i våra lokaler en stor del av den 40-timmarsvecka en helfartsutbildning innebär, då utbyte, lärande och arbete tillsammans med kurskamraterna utgör en väsentlig del i utbildningen.

Förkunskapskrav

Vilka specifika förkunskapskrav som gäller för varje ämneskombination ht-17 kan du läsa mer om HÄR
När du söker till Ämneslärarprogrammets inriktning 7-9 med Slöjd som huvudämne är det en fördel om du har grundläggande kunskaper inom delar av slöjdämnets hantverkstekniker.
Vi har inte något formellt krav på förkunskaper inom slöjdområdet, men utan grundläggande kunskaper kan det bli svårt att tillgodogöra sig utbildningen inom den förväntade studietiden om 40 timmar per vecka.

Ansökan

Ansökningsperioden för läsåret 2017/2018 är nu stängd!

Studievägledning ämneslärarprogrammet:
studievagledning [at] lun.gu.se
031 - 786 5517

För studieinformation kontakta:
Christina Campopiano titti.campopiano [at] hdk.gu.se

För studievägledning kontakta:

Lena Collin lena.collin [at] hdk.gu.se

Textansvarig: Peter Hasselskog