Tvåämneslärare

Tvåämneslärare i slöjd och bild via Ämneslärarprogrammet – 4,5 år

Tvåämneskombinationerna bild/slöjd och slöjd/bild är nya från 2014. Redan vid ansökan väljer du om bild eller slöjd ska vara ditt huvud- eller andraämne.

Att studera till tvåämneslärare med slöjd som huvudämne innebär att du läser sammanlagt 90 hp i slöjdämnesstudier. I dessa poäng ingår fyra ämneskurser á 15 hp samt två examensarbeten á 15 hp. Utöver detta gör du också 30 hp VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i slöjdämnet. Tillsammans med 90 hp i bild och 60 hp utbildningsvetenskapliga kurser, ger utbildningen dig behörighet att undervisa i slöjd i åk 1-9 och bild i åk 1-9 samt på gymnasiet.

Att studera till tvåämneslärare med slöjd som andraämne innebär att du läser sammanlagt 90 hp slöjd. I dessa poäng ingår tre ämneskurser á 15 hp som samläses med dem som har slöjd som huvudämne. Därefter ingår fyra kurser, 7,5 hp vardera och en kurs på 15 hp. Tillsammans med 90 hp i bild (inkl. exemensarbeten), samt 30hp VFU i bild, och 60 hp utbildningsvetenskapliga kurser, ger utbildningen dig behörighet att undervisa i slöjd i åk 1-9 och bild i åk 1-9 samt på gymnasiet.

Utbildningen

Under ämnesstudierna i slöjd vid Göteborgs universitet, HDK, studerar du ett sammanhållet slöjdämne.

Oberoende av din egen erfarenhet av olika material och hantverkstekniker så kommer du under utbildningen att arbeta med såväl traditionella slöjdmaterial som metall, textil och trä, som med andra nyproducerade och återanvända material. Du får arbeta med redskap, verktyg och olika hantverkstekniker.

Ämnesdidaktiken är integrerad i ämnesundervisningen. Parallellt med arbete i ateljé och verkstäder behandlas bland annat kursplan, elevers lärande, lärarrollen, bedömning och betyg.

Utbildningen ges på helfart dagtid. Utöver bland annat föreläsningar, seminarier och workshops, ägnas en väsentlig del av tiden åt självstudier utifrån olika kursuppgifter. Du förväntas och kommer att behöva vara på plats i våra lokaler en stor del av den 40-timmarsvecka en helfartsutbildning innebär då utbyte, lärande och arbete tillsammans med kurskamraterna utgör en väsentlig del i utbildningen.

Förkunskapskrav

För ämneskombinationen slöjd och bild krävs grundläggande behörighet, samt En B och Sh A (områdesbehörighet 6c) eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1 1a2 (områdesbehörighet A6c). För ämnet bild krävs även ett behörighetsprov, läs mer HÄR. Detta gäller oavsett om du söker bild som första eller andraämne.

När du söker till Ämneslärarprogrammets inriktning 7-9 med slöjd som ett av dina ämnen är det en fördel om du har grundläggande kunskaper inom delar av slöjdämnets hantverkstekniker.
Vi har inte något formellt krav på förkunskaper inom slöjdområdet, men utan grundläggande kunskaper kan det bli svårt att tillgodogöra sig utbildningen inom den förväntade studietiden om 40 timmar per vecka.

Ansökan

Ansökningsperioden för läsåret 2017/2018 är nu stängd!

Studievägledning ämneslärarprogrammet:
studievagledning [at] lun.gu.se
031 - 786 5517

För studieinformation kontakta:
Christina Campopiano titti.campopiano [at] hdk.gu.se

För studievägledning kontakta:

Lena Collin lena.collin [at] hdk.gu.se

 

Textansvarig: Peter Hasselskog