Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Sedan 2000 har det varit möjligt att utbilda sig på forskarnivå på HDK och vi har för närvarande 17 doktorander.

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och motsvarar fyra års heltidsstudier. En individuell studieplan görs upp tillsammans med handledare. Delar av studierna består av kurser och seminarier men fokus ligger på det egna forskningsprojektet. Utbildningen avslutas med en avhandling, som består av både ett skriftligt och ett gestaltande arbete.

Innehåll, form och antagnings- och examinationskrav beskrivs i studieplanerna för respektive ämne.
 

Konstnärliga forskarskolan

Doktorander vid HDK ingår i Konstnärliga fakultetens forskarskola, tillsammans med doktorander vid Akademin Valand och Högskolan för scen och musik. Forskarskolan arrangerar gemensamma kurser och aktiviteter för fakultetens doktorander.
Genom att bedriva verksamhet på såväl fakultetsgemensam som ämnesspecifik nivå skapas en forskarmiljö där mötet mellan de olika konstarternas forskningsfrågor och processer föder nya insikter. På så vis skapas en ny reflektionsplattform inom den konstnärliga forskningen,

Information om Konstnärliga forskarskolan