DESMA

Utbildning på forskarnivå

DESMA

DESMA är ett internationellt forskningsnätverk inom design management.

Nätverket omfattar 13 internationella early stage researchersfyra europeiska universitet som är ledande inom design, fyra europeiska designföretag samt fyra produkt- och serviceorganisationer.

Genom ett gränsöverskridande nätverk med syfte att omformulera design management inom både teori och praktik, ska DESMA skapa innovativa lösningar, samhällsförändring och konkurrenskraft. Detta kräver ett annorlunda perspektiv på design som samlar det bästa ur båda disciplinerna – design och management – för att skapa något nytt och meningsfullt.

HDK deltar i DESMA genom doktoranderna Andrew Whitcomb (disputerade 2016) och Ariana Amacker, som inriktar sin forskning på co-design, designmetoder och estetiska upplevelser.

Mer information om DESMA finns här.