Doktorander

Utbildning på forskarnivå

Doktorander

För närvarande har HDK följande doktorander:

Design

Konsthantverk

Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap

Avhandlingar

Här kan du ta del av publicerade avhandlingar.