Mistra Urban Futures

Utbildning på forskarnivå

Mistra Urban Futures

En hållbar utveckling av staden och dess omgivning står i centrum för Mistra Urban Futures forskning. Genom forskning på fyra lokala plattformar runt om i världen strävar man efter att bli ett världsledande internationellt forsknings- och kunskapscentrum inom området kring kunskapsproduktion för hållbar stadsutveckling.

Världens städer blir allt större och allt fler väljer att bo närmare sin granne. Att bo tillsammans är också en framtidens lösning – även om de i dagsläget tär hårt på jordens resurser. Därför måste städerna utvecklas så att de ger mer än vad de tar.

Tanken med Mistra Urban Future är att hitta nya angreppssätt och arbeta metoder för att kunna bidra med verktyg, underlag och forskning att tillhandahålla till bland annat politiker. Den praktiska tillämpningen och implementeringen av kunskapen är av vikt för att verkligen göra skillnad.

Syftet är att ta fram kunskap och praktiska resultat i ett nära samarbete mellan akademi och övriga samhället, så som näringsliv, offentlig sektor och stadens befolkning. Fokus ligger på att skapa förutsättningar för rättvisa, gröna och tillgängliga städer – städer där alla människor ges tillgång att utnyttja dess kvaliteter och funktioner.

Mistra Urban Futures lokala plattformar är placerade i Kapstaden, Kisumu, Manchester och Göteborg. Huvudkontoret ligger i Göteborg och Göteborgs stad, och regionen omkring är i allra högsta grad involverade i projektet. En av projektets största finansiärer är ett konsortium bestående av Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR), IVL Svenska miljöinstitutet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen. Övriga finansiärer är Sida och forskningsstiftelsen Mistra samt en del lokala samarbetspartners.

Vid HDK är två doktorander involverade i projektet: Helena Kraff och Helena Hansson. De har båda varit verksamma vid forskningsplattformen i Kisumu, Kenya, där Mistra Urban Futures har satt upp två olika projekt under rubrikerna Marketplace och Ecoturism.

Mer info finns på Mistra Urban Futures webbplats.